Getty Images
03.10.19 Bilbranchen Nyheder

Finanslovsforslag 2020 set med bilbriller

Ugens lovkatalog og forslag til finanslov indeholdt på bilområdet som ventet kun allerede vedtagne initiativer samt en forlængelse af lav procesafgift til elbiler. Bilbranchen og DI savner forslag til at sikre nuværende afgifter på nul- og lavemissionsbiler, indtil en langsigtet løsning for de danske bilafgifter er fundet.

Det var på forhånd ventet, at dette års finanslovsforslag ikke ville indeholde større initiativer på bilområdet, da der er bred politisk forståelse om at vente med at se på bilafgifter, indtil kommissionen for grøn omstilling af bilparken er kommet med sine anbefalinger.

Derfor var eneste bilelement i tirsdagens lovkatalog da også, at regeringen agter at gennemføre en række ændringer i registreringsafgiftsloven, der blandt andet vil afskaffe selvanmelderordningen ved eksport af motorkøretøjer, som allerede vedtaget af alle Folketingets partier i april 2019. Bilbranchen og DI har støttet forslaget. Desværre vil forslaget gøre det dyrere samt mere administrativt tungt at importere og eksportere brugte biler i Danmark. Til gengæld er det Bilbranchens forventning, at ulemperne ved øget administration vil blive opvejet af fordelene ved en mere fair konkurrence i branchen.

Om onsdagen kom regeringens forslag til finanslov. På bilområdet er det glædeligt, at regeringen i finanslovsforslaget skriver, at salget af elbiler ikke må gå i stå, mens politikerne tager stilling til anbefalingerne fra den nedsatte kommission for grøn omstilling af personbiler. Til gengæld er det ærgerligt, at regeringens eneste bud på at sikre dette er at forlænge den lave procesafgift til elbiler i yderligere to år. Bilbranchen og DI havde hellere set midler afsat til at sikre, at den nu nedsatte registreringsafgift på nul- og lavemissionsbiler, som udløber med udgangen af 2020, bliver forlænget i en årrække. Det er afgørende, at branchen og forbrugere har vished om afgifterne på biler, indtil vi har en langsigtet løsning.

Læs mere

i DI nyhedsbreve om regeringens lovkatalog og finanslovsforslag.

Finanslovsforslag Lovkatalog
Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold