Getty Images
07.10.19 Bilbranchen Nyheder

Fortsat fejl i DMR - beregning af brændstofforbrug

Motorregistret er forsat ramt af en fejl i beregning af det samlede brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer, som er påført månedsangivelsen, fremgår med en forkert beregnet registreringsafgift. Det forventes, at de sidste fejl vedr. indberetning af brændstofforbrug bliver rettet i løbet af oktober 2019.

Motorstyrelsen opfordrer igen selvanmeldere, som er berørt af denne fejl, til selv at fratrække hele registreringsafgiften på de fejlramte køretøjer fra summen af det opkrævede beløb på månedsangivelsen for september og oktober 2019. Selvanmelder kan således afregne et mindre beløb, end det beløb der fremgår af månedsangivelsen. Vær opmærksom på, at det alene er køretøjer, som er berørt af fejlen på brændstofforbrug, som må fratrækkes månedsangivelsen.

Motorstyrelsen vil herefter sikre, at der ikke udsendes [MK1]  rykker eller opkræves renter, for de beløb, der er udeladt af angivelsen. Motorstyrelsen vil efterfølgende fremsende en opkrævning med en korrekt beregnet registreringsafgift med ny betalingsfrist. Der er endnu ingen tidshorisont for dette. Motorstyrelsen vil ligeledes sikre, at de korrekte oplysninger vedr. brændstofforbrug og registreringsafgift bliver indberettet i Motorregistret.

For selvanmeldere som vælger at indbetale det fulde beløb på månedsangivelsen, vil Motorstyrelsen sikre, at der sker tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift inkl. rentegodtgørelse. Motorstyrelsen informerer om retningslinjer herfor på et senere tidspunkt.

Motorstyrelsen beklager de uhensigtsmæssigheder, som fejlen medfører.

Af mailen skal der fremgå følgende oplysninger:

CVR-nummer: xxxxxxxx

 

   

Månedsangivelse

Dato på
månedsangivelse

Stelnr:

Opkrævet registreringsafgift

Sep. 2019

10. sep.

xxxxxxxxx

kr. 120.000 (eksempel)

Sep. 2019

19. sep

xxxxxxxxx

kr. 200.000 (eksempel)

Sep. 2019

28. sep

xxxxxxxxx

kr. 75.000 (eksempel)

Sum på månedsangivelse

 

 

kr. 1.027.000 (eksempel)

Beløb fratrukket

 

 

kr. -395.000 (eksempel)

Afregnet beløb

 

 

kr. 632.000 (eksempel)

 

Såfremt selvanmelder anvender denne mulighed, skal Motorstyrelsen kontaktes skriftligt

Emnefeltet bedes udfyldt ”månedsangivelse – fejl i brændstofforbrug”.

Skriv til Motorstyrelsen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold