Colourbox
08.10.19 Bilbranchen Nyheder

Hotline til DMR, udlevering af RAK-koder og opbevaring af registreringsattester

Bilbranchen har været i dialog med Motorstyrelsen om en række udfordringer for brugerne af DMR.

Hotline-adgang for de professionelle brugere af DMR:

Der eksisterer en hotline adgang til Motorstyrelsen for professionelle på tlf.nr. 7222 2809 (direkte til Motorstyrelsen vedrørende rettelser) og telefonnummer 7222 2875 (til Kundecentret vedrørende systemfejl mv.).

Support og nødprocedurer

Se mere her

Motorstyrelsen gør dog opmærksom på, at der ikke telefonisk er mulighed for straksretning af alle typer henvendelser, idet eksempelvis visse henvendelser kræver en egentlig forvaltningsretlig afgørelse med partshøring mv. Der kan også være tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at selvanmelderen selv foretager en omregistrering.

Udlevering af RAK-koder:
Når man som nummerpladeoperatør skal indregistrere/omregistrere et køretøj, men ikke har registreringsattesten, skal der bestilles en ny registreringsattest. Det tager cirka en uge, før man modtager den nye registreringsattest. I tilfælde hvor en nummerpladeoperatør mangler registreringsattesten, men har et akut behov for at kunne indregistrere/omregistrere et køretøj, kan man få tilsendt RAK-koderne (registreringsattestkoderne) ved at skrive til Motorstyrelsen. Motorstyrelsen vurderer, at der f.eks. ved køb og salg af et køretøj inden for en relativt kort periode kan være et akut behov. I andre situationer, f.eks. hvor nummerpladeoperatøren har købt et køretøj for flere måneder siden uden at få registreringsattesten med og først noget senere sælger køretøjet, har nummerpladeoperatøren haft mulighed for at bestille en registreringsattest på normal vis. Der er efter Motorstyrelsens vurdering i så tilfælde ikke her tale om et akut behov.

Sådan bruger du Motorregistret

Se nærmere her

Må registreringsattester opbevares digitalt?
Efter gældende regler skal nummerpladeoperatører, når der foretages et ejer/brugerskifte i motorregistret opbevare den originale registreringsattest i 12 måneder. Der har været spørgsmål fra branchen om, hvorvidt denne opbevaring af registreringsattesten må foregå digitalt?

Det er dog anført i KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/127/EF af 23. december 2003, at en registreringsattest enten kan foreligge i papirform eller i chip-form. I henhold til Køretøjsregistreringslovens § 6, skal en registreringsattest overholde reglerne i direktivet. I Danmark foreligger registreringsattesterne som bekendt i papir-form. Der er ikke i direktivet beskrevet noget om, hvad der skal ske, når registreringsattesten ”mister” sin værdi. Af registreringsbekendtgørelsens § 38, stk. 5 følger dog, at nummerpladeoperatøren ved omregistrering, skrotning mv. skal opbevare registreringsattesterne i 12 måneder, hvorefter de destrueres.

Det er umiddelbart Motorstyrelsens vurdering, at så længe selve registreringsattesten ikke er elektronisk, kan det ikke efter de nugældende regler tillades, at virksomheder opfylder kravet, om at registreringsattesten skal gemmes i 12 måneder, ved at scanne registreringsattesten ind og så opbevare den digitalt.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold