22.10.19 Bilbranchen Nyheder

Ny release til Motorregistret - fejlrettelser i forbindelse med brændstofforbrugsberegninger

Den 22. oktober 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret. Opdateringen sikrer, at indberettede brændstofforbrugsoplysninger, målenorm mv. fremover igen fremstår korrekt for alle køretøjer.

Registrerede virksomheder
Køretøjer, der endnu ikke er registrerede, hvor forbrugstallene ved tidligere synsoprettelse er beregnet fejlagtigt, vil ved fornyet synsbehandling få beregnet forbrugstallene korrekt.
For køretøjer, der registreringssynes efter denne opdatering, vil der ikke længere være grundlag for at undlade at tage køretøjerne med i afregningen via månedsangivelsen.
Vedr. tidligere registreringssynede køretøjer kan du som importør og eksportør stadig henholde dig til Motorstyrelsens retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen for september og oktober 2019.

Import (Toldsyn)
Ved køretøjsoprettelse med Toldsyn via syn bliver alle forbrugstal nu beregnet korrekt ud fra brændstofart, målenorm og målte forbrugstal hhv. egenvægt/køreklar vægt. Dette gælder også el- og plug-in-hybridkøretøjer.

Registreringssyn
Køretøjer, der registreringssynes, får ikke længere foretaget utilsigtede ændringer i brændstofforbrugsoplysningerne.
Køretøjer, hvor registreringssyn eller tilføjelse af tilladelse mv. i perioden den 30. april 2019 frem til nu har ændret forbrugstal, vil ved fornyet registreringssyn få forbrugstallene korrekt beregnet.

Køretøjer, der er oprettet i Motorregistret før den 30. april 2019 vil fremstå med “Samlet beregnet brændstofforbrug” i km./l. uden angivelse af målenorm, der anvendes til afgiftsberegninger. 

Hvis målenormen ændres, bliver den nye indberetning lagt til grund for køretøjets brændstofforbrugsberegning, og der vil evt. ske regulering af de hidtidige afgiftsberegninger.

Ved ændringer skal “Målenorm” angives og “Målt forbrug” indberettes som l/100 km.

Køretøjer, der er oprettet efter den 30. april 2019, skal have en angivet “Målenorm” samt et “Målt brændstofforbrug” angivet i l/100 km. Hvis målenormen angives til “Ingen”, fastlægges brændstofforbruget på baggrund af køretøjets vægt.

Det målte forbrug omregnes, afhængig af målenorm, til “Samlet beregnet brændstofforbrug” i km/l til brug for afgiftsberegninger.

El- og hybridkøretøjer
Fejlene omkring beregning af det samlede brændstofforbrug for el- og hybridkøretøjer er rettet. Disse køretøjer kommer nu til at fremstå korrekt og får foretaget korrekte beregninger af “Samlet beregnet brændstofforbrug” samt korrekt beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter.

Genopretning – Rettelser af betalinger
Motorstyrelsen arbejder på at identificere de køretøjer, der er påvirket af de forkerte brændstofforbrugsberegninger i perioden fra den 30. april 2019 og frem til nu. 

Det kan betyde, at vi skal indhente korrekte oplysninger om de køretøjer, der i perioden har fået registreret forkerte forbrugstal. Når køretøjerne er identificeret, og de korrekte forbrugstal er fastlagt, vil “Samlet beregnet brændstofforbrug” samt afgifterne blive omberegnet, og der vil blive dannet refusioner og opkrævninger af korrekte afgifter. 

Reguleringer til registreringsafgiften vil ske til betaleren, evt. via månedsangivelsen for de registrerede virksomheder. 
Reguleringer til de periodiske afgifter vil ske direkte til betaleren.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold