Colourbox
02.10.19 Bilbranchen Nyheder

Opfølgning på ændringerne i bekendtgørelse om registreringsafgift

Den 1. oktober 2019 trådte en række ændringer af bekendtgørelse om registreringsafgift i kraft. Ændringen medførte en stramning for køretøjer, der er seks måneder eller ældre, der kun kan gøre brug af fradraget på fem pct. for særlig anvendelse (flere chauffører), hvis køretøjet langt overvejende har været anvendt til særlige formål. Men hvad ligger der i ”langt overvejende”?

Ændringen betyder, at det nu klart fremgår af bekendtgørelsen, at ”alene lejlighedsvis udlejning” ikke berettiger til fradraget. Konsekvensen af denne ændring er, at det ikke er tilstrækkelig, at et køretøj f.eks. har været lejet ud nogle få gange. Men hvor mange gange skal der til, for at kunne benytte fradraget?

Motorstyrelsen har på Bilbranchens forespørgsel forsøgt at komme det lidt nærmere. Det drejer sig udelukkende om køretøjer, som er seks måneder ”gamle” eller ældre regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet. Motorstyrelsen er klar over, at ordvalget - langt overvejende – kan give anledning til fortolkning, men det er Motorstyrelsens opfattelse, at langt overvejende nødvendigvis må betyde, at den særlige anvendelse udgør væsentligt mere end halvdelen.

Køretøjer, som udelukkende har været anvendt til de nævnte særlige formål, vil efter Motorstyrelsens opfattelse kunne anses for at opfylde kravet – langt overvejende -. Anvendelse til de særlige formål skal kunne dokumenteres jf. ordlyden af bestemmelsen.

For så vidt angår køretøjer, som både har været anvendt til særlige formål samt andre formål, f.eks. fri bil til ansatte, skal der efter Motorstyrelsens opfattelse ske en konkret vurdering af den faktiske anvendelse for at afgøre, hvorvidt køretøjet har været anvendt langt overvejende til særlige formål. Her vil det eksempelvis være naturligt, at forholdet mellem summen af antallet af kørte km. til henholdsvis de særlige formål og de andre formål indgår i vurderingen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold