22.10.19 Bilbranchen Nyheder

Sø- og Handelsretten: Mediebureauer indgik ulovlig aftale om kundedeling

Sø- og Handelsretten har afgjort, at to mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig. Kundedelingsaftalen vedrørte distribution af adresseløse forsendelser som for eksempel tilbudsaviser.

To mediebureauer havde i 2013/14 aftalt at dele kunder imellem sig. Aftalen indebar blandt andet, at det ene mediebureau ikke måtte tage kontakt til kunder, der allerede var kunder hos det andet bureau. Kunderne er typisk detailbutikker og –kæder, og de benytter for eksempel mediebureauerne til at distribuere tilbudsaviser til husstande i Danmark.

I 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at de to virksomheder i strid med konkurrencereglerne havde aftalt, ikke at tage hinandens kunder. Konkurrenceankenævnet stadfæstede den afgørelse i 2018 efter anke fra den ene af parterne.

Sø- og Handelsretten slår fast, at det var i strid med konkurrenceloven, da parterne indgik en aftale om at dele kunder imellem sig. Aftalen har betydet, at kunderne - som typisk er detailbutikker og detailkæder - har haft færre leverandører at vælge imellem, når de for eksempel skulle have omfordelt en tilbudsavis. Dermed har der været mindre konkurrence, og det kan have haft højere priser eller lavere kvalitet til følge. Bilbranchen bemærker, at afgørelsen er et eksempel på, at der også er tale om en overtrædelse af konkurrenceloven, selv om en ulovlig aftale eller samordnet praksis kun potentielt er til skade for konkurrencen.

I dommen skriver Sø- og Handelsretten om aftalen, at parterne har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, og stk. 3, ved at have indgået en aftale og samordnet praksis om kundedeling.

Den ene part havde selv henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og har medvirket til at opklare den.

Sagen er i øvrigt anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold