Colourbox
21.11.19 Bilbranchen Nyheder

DMR retter fejl vedrørende leasingaftaler

Der har vist sig en række forskellige fejl i Motorregistret vedrørende leasingaftaler. Der er derfor gennemført en opdatering i Motorregistret den 20. november 2019.

Visning af leasingaftaler
I flowet ’Leasing → Vis leasingaftaler’ har Motorregisteret i en periode fejlet, hvis der var oprettet mere end én aftale på månedsbasis; dvs. uden GyldigFra og GyldigTil-datoer. Denne fejl er nu rettet, så alle leasingaftaler vises ved fremsøgning i dette flow.

Annulleringsflowet
I flowet ’Leasing → Annuller leasingaftale’ vises leasingaftaler igen korrekt. Ved genberegning dannes to leasingaftaler; én for perioden op til genberegning og måneden ud og den genberegnede leasingaftale, der træder i kraft ved månedsudløb for genberegning. For at sikre, at annullering foregår korrekt, vises kun den leasingaftale med senest GyldigTil-dato. I perioden mellem genberegning og ikrafttrædelse af den genberegnede leasingaftale vil der således kun stå en leasingaftale, hvis GyldigFra-dato ikke er aktuel endnu, da det er denne aftale, der ved annullering skal beregnes refusion på.

Når den viste aftale annulleres, beregnes korrekt refusion af leasingafgift, og begge leasingaftaler annulleres. Dette kan efterfølgende ses i flowet ’Leasing → Vis leasingaftale’.

Der eksisterer i dag en renteberegningsfejl i Motorregisteret, hvor der ved annullering af en leasingaftale beregnes renter af leasingafgiften på baggrund af dags dato-rentesatsen. For aftaler, der er startet og genberegnet i forrige halvår og annulleret i indeværende halvår, bruger den rentesatsen for indeværende halvår. Denne beregningsfejl vil blive håndteret i et kommende opdatering.

Genberegningshullet
Ved annullering af en genberegnet leasingaftale i perioden mellem genberegning og ikrafttrædelse af den genberegnede leasingaftale beregnes nu korrekt refusion af hele den genberegnede periode. Før denne opdatering blev der fejlagtigt ikke beregnet refusion ved annullering.

Annullering af udløbne leasingaftaler på udløbsdagen
Det har ikke tidligere været muligt for leasingvirksomheder, selvanmeldere og Motorstyrelsens medarbejdere at annullere en leasingaftale på udløbsdatoen. I stedet har det kun været muligt at annullere en leasingaftale op til og med dagen før udløb. Dette er nu muligt. For medarbejdere i Motorstyrelsen er det desuden nu muligt at annullere en leasingaftale efter leasingaftalens udløb. 

Forlængelse af leasingaftale
Før denne opdatering blev den forlængede del af en leasingaftale ikke medtaget i genberegningen af leasingaftalen, hvis forlængelsen skete før genberegning. Dette er nu rettet, således at den forlængede del indgår i genberegningen.

Datarettelser - annullering af leasingaftaler
Der er foretaget flere datarettelser, hvor leasingaftaler er blevet annulleret. Disse er af forskellige grunde tidligere ikke blevet annulleret i forbindelse med flows i Motorregisteret, der burde have annulleret leasingaftalen. Dette har i flere tilfælde blokeret for, at et tidligere leasingkøretøj kunne indregistreres på fuld afgift. De omtalte situationer inkluderer bl.a.:

  • Annullering af genberegnede leasingaftaler, hvor kun den aftale med senest GyldigTil-dato blev annulleret.
  • Køretøjer, der er afmeldt efter udløb.

 

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold