Getty Images
12.11.19 Bilbranchen Nyheder

Hvem køber kunden den brugte bil af?

Sælger I brugte biler? Så husk at være tydelige om, hvem der er sælger. En ny sag fra Ankenævn for biler viser igen, at bilforhandleren ellers risikerer at hæfte for mangler.

Har I som bilforhandler købt kundens brugte bil, så vil I hæfte for mangler over for den nye kunde. Men hvad så, når I alene formidler salget eller har bilen i kommission?

I sagen ved Ankenævn for biler mente bilforhandleren, at der var tale om formidling, og at de derfor ikke hæftede for mangler. Bilforhandleren havde annonceret en bil til salg, fremvist bilen, indgået aftale med kunden om køb af bilen, samt modtaget betaling for bilen. Slutsedlen var underskrevet af bilforhandleren på vegne af sælger. På slutsedlen fremgik sælgers navn, men der var ikke givet andre oplysninger om denne persons adresse mv. Ankenævn for biler vurderede derfor, at bilforhandleren hæftede over for kunden for mangler ved bilen. Det var således ikke tilstrækkelig klart, at der var tale om formidling, og hvem der var den egentlige sælger.

Ved vurderingen af, om bilforhandleren hæfter er det særlig vigtigt, at det på slutsedlen med bl.a. navn, adresse og kontaktoplysninger fremgår, hvem der er den egentlige sælger. Det vil dog altid være en samlet vurdering af alle forhold ved handlen. Det kan f.eks. også have betydning, om det tydeligt fremgår af tilbudsskiltet i bilen, at der er tale om formidling, og om slutsedlen er med bilforhandlerens logo. Hvis det ikke fremgår tilstrækkelig klart, at der er tale om formidling og hvem der er den egentlige sælger, vil bilforhandleren blive betragtet som sælger og hæfte for eventuelle mangler. Det er bilforhandleren, der har bevisbyrden for, at aftalen ikke er indgået på egne, men på vegne af en privatperson.

Brugte biler bliver også tit solgt i kommission. Når bilforhandleren sælger en bil i kommission, handler bilforhandleren, dvs. kommissionæren, i eget navn.  I skal derfor være opmærksomme på, at det er bilforhandleren, der er den ansvarlige sælger. Her kan I som bilforhandleren ikke afvise en reklamation og henvise til den tidligere ejer.

Hvis I har spørgsmål til formidling eller kommission, f.eks. om I ved en konkret sag hæfter for mangler, kan I altid henvende jer til en af branchejuristerne i Bilbranchen.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold