Colourbox
28.11.19 Bilbranchen Nyheder

Krav om højere sikkerhed på vej ud til forhandlerne

Motorstyrelsen udsender i disse dage brev til alle landets bilforhandlere og andre, som er registreret efter registreringsafgiftsloven, om forhøjelse af sikkerhedsstillelsen for afgiften. Bilbranchen forfølger sagen, men indtil et resultat er opnået, skal den forhøjede sikkerhed stilles.

Indførelsen af trappemodellen stammer fra L4 i 2017, hvor der i bemærkningerne til loven står, at sikkerheden skal afspejle afgiftstilsvarets størrelse og forventes at tage udgangspunkt i en trappemodel. Det er dog først nu, at den del af lovforslaget er blevet effektueret. Bilbranchen har som tidligere informeret gjort alvorlige indsigelser både i 2017 og da trappemodellen kom i høring i efteråret 2019. Bilbranchen har også bedt om og afholdt møde med Motorstyrelsen, hvor vi igen har luftet branchens utilfredshed.

Da det ikke er lykkes at overbevise Motorstyrelsen om trappemodellens urimeligheder, må Bilbranchen gå videre med sagen på anden vis.

Problemet med trappemodellen er, at stort set samtlige nybilforhandlere skal stille en væsentlig forhøjet sikkerhed, hvilket udløser øgede finansielle omkostninger. Bilbranchen foreslår, at udgangspunktet er en sikkerhedsstillelse på minimum 500.000 kr. som nu, men hvor trappemodellen, hvis trin og beløbssatser i øvrigt kan videreføres, alene aktualiseres, såfremt afgiftstilsvarets størrelse sammenholdt med forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer nødvendiggør dette. Eksempelvis forhøjes sikkerhedsstillelsen for en virksomhed med et afgiftstilsvar på fem mio. kr. kun til samme beløb, hvis virksomheden eksempelvis ikke har afregnet afgift til tiden.

Indtil videre har de registrerede virksomheder desværre pligt til at følge Motorstyrelsens krav om forhøjelse af sikkerheden, hvis det beregnede gennemsnitlige afgiftstilsvar i øvrigt er retvisende.

Trappemodellen og reglerne herom kan ses hos SKAT

Se den på Skat.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk