Getty Images
28.11.19 Bilbranchen Nyheder

Nyt om opdatering af de køretøjstekniske regler

Efter Færdselsstyrelsens informationsmøder den 5. november 2019 om de nye regler for godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer mv. er der nu dannet en følgegruppe.

Færdselsstyrelsen arbejder med gennemførslen af forordning 2018/858 for at revidere og modernisere det samlede danske regelsæt på det køretøjstekniske område. Der er i den forbindelse blevet udvalgt en følgegruppe, som indtil forordningen finder anvendelse den 1. september 2020, skal fungere som repræsentanter for branchen i en løbende dialog med styrelsen.

For at få en repræsentativ gruppesammensætning er der lagt vægt på udvælgelse af repræsentanter fra brancheforeninger, der kan dække alle relevante brancheområder. Den store interesse har gjort, at styrelsen har udvidet antallet af medlemmer i følgegruppen fra 8-10 repræsentanter til 13 repræsentanter.

Medlemmer af følgegruppen:

 • Motorcykelimportørforeningen
 • Dansk Bilbrancheråd
 • Foreningen af Vognimportører
 • Dansk Maskinhandlerforening
 • De Danske Bilimportører
 • DTL – Danske Vognmænd
 • Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport
 • SKAD
 • AutoConsult
 • Teknologisk Institut
 • SEGES (Landbrug & Fødevarer)
 • Bilsynsbranchen.dk (2 repræsentanter)

Første følgegruppemøde vil blive afholdt i december, hvor temaet vil være opsamling på informationsmøderne den 5. november 2019.

Har du spørgsmål?

Konkrete spørgsmål til arbejdet med forordning 2018/858 kan sendes til Færdselsstyrelsens hovedpostkasse.

Skriv til Færdselsstyrelsen
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold