07.11.19 Bilbranchen Nyheder

Nyt system for typegodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer

En EU-forordning skal reformere systemet for typegodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer i EU. Forordningen træder i kraft 1. september 2020.

Kommissionen påbegyndte i 2016 en modernisering af typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer. Ikke mindst konstateringen af uregelmæssigheder med hensyn til visse bilfabrikanters brug af ulovlige manipulationsanordninger medførte et behov for at gennemføre solide bestemmelser om typegodkendelse samt for at forbedre prøvningsmetoder med hensyn til forurenende emissioner fra køretøjer for at forhindre lignende tilfælde i fremtiden.

Målet med de nye regler er, at opnå et højt niveau for sikkerhed og miljømæssige præstationer for køretøjer og afhjælpe de vigtigste mangler i det eksisterende typegodkendelsessystem. Der er tale om et robust og pålideligt typegodkendelsessystem, som skal forhindre de uregelmæssigheder, som tidligere er set. Det giver de europæiske borgere højere sikkerhedsstandarder og bedre sundhed og miljøbeskyttelse. På samme måde vil bilfabrikanterne få glæde af at drive virksomhed på lige vilkår.

Der indføres vigtige ændringer på tre områder ved at styrke:

  • kvaliteten af den prøvning, der tillader et køretøj at blive markedsført, gennem forbedrede tekniske tjenester
  • markedsovervågningen med henblik på at kontrollere overensstemmelsen for de køretøjer, der allerede findes på markedet, med mulighed for, at EU-landene og Kommissionen foretager stikprøvekontrol på køretøjer for at opdage fejl på et tidligt tidspunkt
  • tilsynet med typegodkendelsesprocessen, især periodisk vurdering af nationale typegodkendende myndigheder og gennem oprettelse af et forum til udveksling af oplysninger om håndhævelse, der består af repræsentanter for de nationale godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder.

Den harmoniserede gennemførelse af de nye regler i hele EU vil mindske forskellene i de nationale typegodkendende myndigheders og tekniske tjenesters fortolkning og anvendelse af reglerne.

Færdselsstyrelsen orienterer hele branchen om de nye regler på et møde den 5. november 2019. Herefter nedsættes der en følgegruppe, som styrelsen vil arbejde tæt sammen med, når de nye regler skal gennemføres i Danmark. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om ændringer i kravene til køretøjerne, men ændringer af reglerne om, hvordan køretøjerne godkendes.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold