22.11.19 Bilbranchen Nyheder

Regeringen fjerner ”afgiftsfinte” og mere end det

Skatteministeriet udsendte den 21. november 2019 en pressemeddelelse om, at de har fjernet en ”afgiftsfinte”. Desværre har de også fjernet en mulighed for fradrag i registreringsafgiften, der er rimelig og berettiget for bilforhandlerne. Bilbranchen vil der derfor gå i dialog med ministeren om reglerne.

Som tidligere omtalt blev bekendtgørelse om registreringsafgift ændret den 1. oktober 2019. Ved ændringen fjernede regeringen muligheden for fradrag på fem procent ved genberegning af registreringsafgiften for brugte biler, der er mindre end seks måneder gamle. Det var den tidligere regering, der tog initiativ til ændringen. Den nye regering har netop udsendt en pressemeddelelse om, at de har fjernet en ”afgiftsfinte”.

Det vedrører muligheden for fradrag, hvis bilen er i dårlig stand eller bilen har været brugt til særlige formål med flere chauffører. Hvis bilen er mere end seks måneder gammel kan der stadig opnås fradrag for både dårlig stand og brug til særlige formål. Eksempler på biler, der er omfattet af særlige formål er bl.a. politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler og militære køretøjer. Uanset bilens alder er der stadig mulighed for det såkaldte klargøringsfradrag på tre procent.

Ændringen går desværre ud over de biler, som bilforhandlerne reelt bruger som f.eks. værksteds- og udlejningsbiler.

Bilforhandlernes værksteds- og udlejningsbiler er ofte udsat for en hårdhændet behandling. Det er derfor rimeligt og berettiget, at disse biler kan få et fradrag, når afgiften beregnes. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

Det er Bilbranchens opfattelse, at fradragene kompenserer for den usædvanlige brug, som disse biler udsat for i forhold til biler, som kun har haft en enkelt bruger. Dette fradrag er nu først aktuelt, når bilerne er mere end seks måneder gamle. Også fradraget for særlig anvendelse med flere chauffører er relevant for biler, der er under seks måneder gamle. Efter købeloven er der en særlig oplysningspligt ved salg af en bil, som har været brugt til et særligt formål, f.eks. kørt som udlejningsbil.

Bilbranchen vil derfor gå i dialog med ministeren med henblik på at finde en løsning, så reglerne ikke giver urimelige byrder for bilbranchen.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold