Colourbox
25.11.19 Bilbranchen Nyheder

SKAT får bedre muligheder for kontrol

Med vedtagelsen af forslaget, som afskaffer selvbetjening ved eksport er også vedtaget nogle ændringer i de kontrolbestemmelser, der gælder for betaling af registreringsafgift.

Ikke-registrerede virksomheder, og virksomheder, som køber biler skal udarbejde skriftlige aftaler
Efter gældende regler skal der ved en registreret virksomhedssalg af et køretøj udfærdiges en skriftlig aftale. Aftalen skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen og skal desuden indeholde nærmere oplysninger om identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris, herunder prisen uden registreringsafgift. Denne aftale kan udgøres af en slutseddel eller en faktura. Når der handles med køretøjer, hvor der ikke er noget afgiftsindhold, og hvor køretøjet ikke i forbindelse med handlen i øvrigt skal indregistreres eller afmeldes i Danmark, skal der ikke angives et afgiftsbeløb. Ud over den nævnte skriftlige aftale (slutseddel eller faktura) må der ikke oprettes andre aftaler eller kontrakter vedrørende salg af køretøjet. Ligeledes må der ikke laves andre aftaler vedrørende køretøjets omsætning, som ikke fremgår af denne aftale.

Med de nye regler udvides pligten, så pligten til at udarbejde en kontrakt ved salg af køretøjer udvides til at gælde ved både køb og salg af køretøjer, og ikke kun for registrerede virksomheder, men for alle virksomheder, der køber eller sælger biler. Det får bl.a. betydning for importører af køretøjer, da deres køb af køretøjerne fra udlandet nu skal opfylde kravet om udfærdigelse af kontrakter mv.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Udvidelse af kredsen af personer og virksomheder, der omfattes af reglerne om oplysningspligt og kontrol
De gældende kontrolbestemmelser er rettet mod personer eller virksomheder, der som køber, sælger eller leverandør, er eller har været i besiddelse af køretøjet.

Reglerne udvides nu til også at omfatte virksomheder, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer. Det kan f.eks. være virksomheder, der leaser køretøjer af et leasingselskab, og som selv agerer som leasinggiver i relation til køretøjerne, idet virksomhederne leaser køretøjerne til private brugere. Bestemmelsen udvides også til at omfatte fysiske eller juridiske personer, der er interesseforbundne med eller nærtstående til personer eller virksomheder, som i øvrigt er omfattet af bestemmelserne.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Tvangsbøder ved manglende indsendelse af materiale
Skatteforvaltningen får ved ændringerne mulighed for at anvende tvangsbøder ved kontrol efter registreringsafgiftsloven, når oplysninger til brug for kontrollen ikke indsendes efter anmodning herom. Dvs. at skatteforvaltningen f.eks. kan pålægge en virksomhed dagbøder, hvis virksomheden ikke udleverer materiale, som skatteforvaltningen har anmodet om.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold