Bilbranchen
23.12.19 Bilbranchen Nyheder

Ændrede satser for reparationsgrænsen ved årsskiftet

Som en del af bilpakken vedtaget tilbage i november 2017 (L4) ændres reparationsgrænsereglerne ved årsskiftet 2020. Se de nye satser her.

Reparationsgrænsen er grænsen for, hvor stor en andel af eksempelvis en trafikskadet bils værdi, der kan repareres uden fornyet betaling af registreringsafgift. Reparationsgrænsen blev forhøjet til 70 pct. i 2019 og ved årsskiftet forhøjes den til 75 pct. for 2020 og fremadrettet.

Parallelt hermed blev grænsen for, hvornår forsikringsselskabet skal tilbyde kontant erstatning forhøjet fra 55 pct. til 60 pct. i 2019. Denne grænse forhøjes ved årsskiftet til 65 pct. for 2020 og fremadrettet.

Ændringerne betyder dermed, at

  • personbiler på fuld afgift kan repareres afgiftsfrit op til 75 pct. (tidligere 70 pct.) af handelsværdien.
  • forsikringsselskaberne skal give ejeren et tilbud om kontanterstatning, hvis skaden på køretøjet opgøres til mere end 65 pct. og indtil 75 pct. (tidligere 60 pct. – 70 pct.).
  • personbiler på fuld afgift, hvor skaden er opgjort til mere end 75 pct. (tidligere 70 pct.) af handelsværdien betegnes som totalskadet.

Ændringerne vil også slå igennem i Autotaks ved udarbejdelse skadesopgørelser.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk