Colourbox
18.12.19 Bilbranchen Nyheder

Direktivkrav om DAB-radio i nye biler

Et nyt EU-direktiv indeholder krav om, at indbyggede radioer i alle nye biler, der gøres tilgængelige på markedet efter den 21. december 2020, skal kunne modtage digital jordbaseret radiotransmission, altså DAB-radio.

Uanset at bilejere generelt efterspørger internetradio frem for DAB-radio og producenternes fokus dermed også er på internetradio, vil det således blive pålagt enhver forhandler, importør eller producent af køretøjer i klasse M at sikre, at en eventuel indbygget radiomodtager er i stand til at modtage DAB-radio. Bestemmelsen implementeres i dansk lovgivning i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Klima, Energi- og Forsyningsministeriet/Energistyrelsen.

Genstand for regulering er bilradiomodtagere, der:

 • er indbygget i et nyt køretøj, klasse M
 • er gjort tilgængeligt på markedet til salg eller leje i EU
 • efter den 21. december 2020

De indbyggede radiomodtagere skal bestå af en modtager, som kan modtage og gengive mindst radiotjenester udsendt via digital jordbaseret radiotransmission (DAB+).

Energistyrelsen vurderer, at pligten påhviler importører og producenter, som vurderes de nærmeste til at sikre interoperabilitet på produktet. Eventuelt kan der være en afledt pligt på forhandlere, udlejere eller lignende. Der er ikke krav til typegodkendelse.

Det bliver interessant at se, hvordan markedet vil reagere; vil man f.eks. se markedsføring af bilerne uden radiomodtager? Det er for nærværende uvist, hvem der bliver tilsynsmyndighed for de nye regler. Det skal undgås, at der føres tilsyn fra flere myndigheder på det samme køretøj.

Præcis hvornår et køretøj defineres som nyt, og hvornår et køretøj anses for at være bragt på markedet vil blive afgrænses ved implementering af EU-kravet i dansk lovgivning.

Der er to potentielle implementeringsmetoder: 

Lovbestemmelse i implementeringslovforslag

 • Ekstern høring forventes maj-august 2020
 • Fremsættelse af ændringslov planlagt til oktober i 2020
 • Vedtagelse og stadfæstelse i november/december 2020
 • Ikrafttrædelse 21. december 2020

Bekendtgørelse efter eksisterende hjemmel

 • Afklaring af relevante hjemler forår 2020
 • Offentlig høring sommer 2020
 • Vedtagelse og offentliggørelse efterår 2020
 • Ikrafttrædelse 21. december 2020

Begge implementeringsmetoder giver relativ kort tid til efterlevelse. Der er derfor behov for varsling af dem, som har pligt til at drage omsorg for, at reglerne efterleves.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk