Bilbranchen
20.12.19 Bilbranchen Nyheder

Gamle, slidte biler kan også have mangler

Selvom en bil har kørt over 300.000 km. og er i dårlig stand, kan der stadig være mangler ved bilen. Køberen skal således ikke ved den type bil tåle, at bilen går i stykker efter kort tid.

To nye sager ved Ankenævn for biler omhandlede biler, der var over 10 år gamle og havde kørt mere end 300.000 km. Begge biler var købt for ca. 30.000 kr.

I den ene sag viste det sig allerede dagen efter købet, at gearkassen var defekt. Bilforhandleren anførte, at der i slutsedlen var taget et forbehold for, at gearkassen var defekt. Køberen oplyste, at hun ikke havde fået udleveret slutsedlen, og at forbeholdet var tilføjet efterfølgende.

Pga. uenighed mellem parterne om hændelsesforløbet, herunder om bilforhandleren havde taget et forbehold for en defekt gearkasse, vurderede et flertal i ankenævnet, at det var nødvendigt med afhøring af vidner. Da ankenævnet ikke kan foretage vidneafhøringer, blev sagen afvist.

I den anden sag var der mange små og store fejl på bilen i løbet af de første seks måneder. Køberen fik også lavet en test ved FDM, der viste, at der var mange fejl ved bilen.

Under henvisning til karakteren af en række af de konstaterede fejl fandt ankenævnet, at bilen var mangelfuld. Køberen fik derfor et afslag i købesummen på 8.000 kr.

Sagerne viser, at det ved gamle, slidte biler er vigtigt at være opmærksom på, om der er defekte eller slidte dele, og så notere det f.eks. i slutsedlen. For selvom der er tale om en gammel, slidt bil, så har køberen i et forbrugerkøb altid reklamationsret. Man kan i forbrugerkøb således ikke sælge en bil ”købt som beset”. Formodningsreglen gælder også.

Hvis du har en sag, hvor du ønsker rådgivning, kan du altid henvende dig til en af branchejuristerne i Bilbranchen.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk