Getty Images
18.12.19 Bilbranchen Nyheder

Invitation til opstartsmøde for selvkørende teknologi

Færdselsstyrelsen inviterer til møde i et nyoprettet forum for assessorer, der arbejder med - eller ønsker at arbejde med - selvkørende køretøjer. Mødet afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 13:00-15:00 i styrelsens lokaler i Ribe.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i løbet af 2019 gennemført en evaluering af de administrative aspekter af forsøgsordningen med selvkørende køretøjer.

Evalueringen resulterede i en række anbefalinger, herunder oprettelsen af et assessorforum, hvor assessorer og myndigheder, der beskæftiger sig med selvkørende køretøjer, kan mødes og drøfte problemstillinger og principielle spørgsmål i forhold til lovgivningen på området.

Det er på baggrund af denne anbefaling, at Færdselsstyrelsen har oprettet et assessorforum med opstartsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 13:00-15:00 på Sorsigvej 35, 6760 Ribe. På mødet deltager repræsentanter for Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Tilmelding til mødet skal ske via e-mailadressen emra@fstyr.dk med fs-min@fstyr.dk i cc senest mandag den 17. februar 2020.

Tilmeldte deltagere vil modtage en dagsorden for mødet en uge forinden. Hvis der er forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet, kan disse fremsendes i forbindelse med tilmeldingen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk