Getty Images
18.12.19 Bilbranchen Nyheder

Nye regler fra den 1. januar 2020 ved leasing af køretøjer

De nye regler for leasingselskaber betyder blandt andet, at køretøjer kan tages i brug inden Motorstyrelsen har givet tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Ibrugtagning uden tilladelse skal ske på en række nærmere betingelser. Der er også en ændring af reglerne for, hvornår ændringer i en godkendt leasingaftale ikke skal godkendes af Motorstyrelsen på ny.

Straks-ibrugtagning
Der indføres en ny ordning, hvor et køretøj, hvor der er ansøgt om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, på en række nærmere angivne betingelser tages i anvendelse, forud for at Motorstyrelsen giver tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, uden at der skal betales fuld afgift. Brug af ordningen forudsætter, at ansøgeren opfylder kravene til at anvende ordningen med forholdsmæssig registreringsafgift, eller at ansøgeren er i god tro om, at kravene er opfyldt.

Det er hensigten, at ordningen med forudgående ibrugtagning kun bør anvendes, hvor der er en relativ stærk formodning om, at tilladelsen opnås. Ordningen forventes hovedsageligt at være relevant for virksomheder, der ikke er godkendte som selvangivere, idet selvangivere allerede ved anvendelse af en forhåndsgodkendt standardaftale kan angive og betale afgift uden Motorstyrelsens forudgående tilladelse vedr. det enkelte leasingforhold, hvorefter køretøjet kan tages i anvendelse.

Nye regler om efterfølgende ændringer af leasingaftaler
Den nuværende adgang til at foretage efterfølgende ændringer i en leasingaftale uden fornyet godkendelse suppleres af en opsamlingsbestemmelse, hvorefter det er muligt at foretage ændringer, som er uden betydning for opnåelse af tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Det vil eksempelvis kunne være ændring af servicepartner, ændring af aftale om dækskifte, rettelse af ubetydelige formfejl el.lign. forhold, som er sekundære i forhold til den vurdering af ejerforhold, afgiftsbetaling m.v., som sker i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter § 3 b, stk. 1.

Det vil fortsat være leasinggiver, der hæfter for, at de foretagne ændringer har en sådan karakter, at ændringerne kan foretages uden Motorstyrelsens fornyede godkendelse, dvs. at ændringer ikke har betydning for opnåelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Læs mere om de nye regler

skat.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold