18.12.19 Bilbranchen Nyheder

Sidste mulighed for at få indflydelse på den nye EU-gruppefritagelse

Netop nu evaluerer EU-Kommissionen de to gruppefritagelser, som udgør det konkurrenceretlige grundlag for forhandlerkontrakterne. Og det er ved at være sidste chance, hvis branchen skal have indflydelse på fornyelsen af den første af disse.

I 2022 udløber den generelle eller vertikale gruppefritagelse, som gælder for alle brancher og i 2023 udløber den særlige gruppefritagelse, som gælder for motorkøretøjsbranchens eftermarked og for distribution af reservedele. Evalueringen af de to gruppefritagelser følger en nogenlunde ens proces, dog sådan at evalueringen af motorkøretøjsbranchens særlige gruppefritagelse tidsmæssigt ligger lidt senere, fordi den udløber et år senere.

Evalueringsprocessen for den generelle eller vertikale gruppefritagelse er i fuld gang nu og den består af to faser; en lyttefase og en beslutningsfase. Lyttefasen er den del af processen, hvor EU-Kommissionen indsamler branchens erfaring med den gældende gruppefritagelse og ønskerne til den nye gruppefritagelse. Denne del af processen er ved at være slut. I løbet af første halvår 2020 kommer EU-kommissionen med et arbejdsdokument, som indeholder et overblik over den store mængde indsamlede materiale.

I den forbindelse er EU-Kommissionen særligt interesseret i bilforhandlernes input til en ny gruppefritagelse og Kommissionen har derfor spurgt den stærke europiske alliance for nybilforhandlere og autoriserede værksteder – AECDR – om den har mulighed for at komme med nogle facts og input til processen. Bilbranchen er medlem af AECDR og derfor får Bilbranchens medlemmer i løbet af januar måned en enestående chance for at komme til orde gennem deltagelse i AECDRs store europæiske spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen vil i februar 2020 blive præsenteret for det team i EU-Kommissionen, som arbejder med evaluering og fornyelse af gruppefritagelserne.

Fra andet halvår af 2020 begynder så beslutningsfasen, hvor et forslag til en ny forordning for første gang kommer på bordet. Forslaget skal herefter i høring, justeres og gennem lovgivningsprocessen i EU-systemet. Selv om det stadig er for tidligt at sige noget om indholdet af den nye gruppefritagelse, begynder der at tegne sig en liste over mulige ingredienser til en ny gruppefritagelse. Nogle af de ting, som forventes at finde vej ind i de nye gruppefritagelser er bestemmelser, nødvendiggjort af den digitale udvikling. Dvs. onlinesalg, andre nye salgskanaler, kundedata og bildata.

Bilbranchens medlemmer kan deltage i undersøgelsen, der er på dansk og kan besvares på dansk, fra omkring 10. - 30. januar 2020. Invitation til at deltage udsendes til medlemsvirksomheder i januar 2020 og Bilbranchen kan kun opfordre til, at man benytter sig af muligheden for at få indflydelse på de kommende rammer for forhandlerkontrakterne.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk