Getty Images
16.12.19 Bilbranchen Nyheder

Status tilbagebetaling biler opgjort efter WLTP-metoden

Motorstyrelsen har netop udsendt nyhedsbrev om ny status på omberegning af registreringsafgift og grøn ejerafgift for køretøjer indregistreret før 14. september 2018, hvor brændstofforbruget er fastsat efter den nye WLTP-metode for køretøjer.

1. Fabriksnye køretøjer indregistreret via mærkeforhandler
Forhandlerne har indberettet data på godt 13.000 køretøjer, der ønskes reguleret.

Motorstyrelsen har gennemført omberegninger og foretaget reguleringer af afgifterne for hovedparten af disse sager. Der mangler stadig enkelte sager, som ikke har kunnet afvikles på grund af forkerte forbrugsdata i Motorregistret.

Enkeltsagerne håndteres løbende, og Motorstyrelsen forventer at have gennemført alle omberegninger i starten af 2020.

Når alle omberegninger er gennemført, udsendes nyhedsbrev med ny status.

Privatpersoner, der er i tvivl, om deres køretøj er omfattet, bedes henvende sig til forhandleren, hvor de har købt køretøjet.

2. Regulering af registreringsafgift
Regulering af for meget afregnet registreringsafgift er foretaget via forhandlernes månedsangivelser i Motorregistret.

2.1 Specielt for køretøjer omfattet af reglerne om genberegning i henhold til L4
(Køretøjer udtaget til eget brug, herunder demobiler, leasingkøretøjer mv.)

Reguleringen, der er tilgået forhandleren, der har afregnet den oprindelige afgift, kan vise en højere afregnet registreringsafgift end den, forhandleren oprindeligt afregnede.

Det skyldes, at alle ejere af køretøjer omfattet af bestemmelsen om genberegning har pligt til selv at angive den genberegnede afgiftspligtige værdi.

Hvor genberegningen har medført, at der skulle betales mere i registreringsafgift end oprindeligt afregnet, er det derfor ejeren, der har afregnet den ekstra registreringsafgift via egen månedsangivelse.

I Motorregistret kan den samlede betalte registreringsafgift ses for det enkelte køretøj under ”Vis køretøjsvurderinger”.

Det er hele reguleringen i forhold til den samlede afregnede registreringsafgift, der sendes til oprindelig forhandler, og det er således hele reguleringen, forhandleren skal sende videre til første ejer.

2.2 Specielt for omberegninger foretaget i juli måned af køretøjer omfattet af L4 genberegning
Nogle af reguleringerne, der blev gennemført i juli, blev fejlagtigt ikke medtaget i de godkendte månedsangivelser ved overførsel til bogholderisystemet. Virksomhederne blev derfor opkrævet differencen.

Ved en ekstraordinær rettelseskørsel 7. november er netop disse køretøjer blevet behandlet igen. Reguleringerne fremgår af månedsangivelserne for november måned 2019.

3. Regulering af grøn ejerafgift
Regulering af grøn ejerafgift er sket forskelligt, afhængig af køretøjets 1. registreringsdato.

For køretøjer indregistreret inden 1. juli 2018 er eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven sket til den person eller virksomhed, der var registreret som ejer af bilen pr. 1. juli 2018.

For køretøjer indregistreret i perioden 1. juli 2018 - 13. september 2018 er eventuel tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven sket til den person eller virksomhed, der blev opkrævet afgiften.

4. Øvrige køretøjer indberettet til Motorstyrelsen af forhandlere eller privatpersoner
(Køretøjer oprettet i Motorregistret via synshal, f.eks. parallelimporterede, brugte eller specialindrettede/-opbyggede køretøjer)

Motorstyrelsen har modtaget ca. 50 henvendelser.

Omberegning af disse sager forventes påbegyndt i januar 2020.

5. IT-fejl har forsinket arbejdet med gennemførelse af omberegninger
Ændringerne i Motorregistret, der blev implementeret 30. april 2019 for at kunne håndtere WLTP-lovgivningen, medførte desværre en række fejlregistreringer og fejlberegninger af brændstofforbrug. Afhjælpning af disse fejl blev endeligt afsluttet 22. oktober 2019.

I perioden med fejl har det ikke været muligt samtidig at gennemføre alle omberegninger i forhold til WLTP-lovgivningen.

Se også Motorstyrelsens nyhedsbrev af 8. november: Rettelser for køretøjer, der ved registreringssyn eller andre handlinger i Motorregistret fejlagtigt er blevet påført forkerte brændstofforbrugstal

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk