15.03.19 Bilbranchen Nyheder

Avis fik kritik af misvisende overskrifter om bilforhandler

Pressenævnet fandt, at to overskrifter i en avis om en bilforhandlers udsendelse af elektronisk markedsføring var misvisende.

En bilforhandler fik kaffen galt i halsen, da han i sommeren 2018 åbnede sin avis. Under overskrifterne ”Tjek af bilen kræver ja tak til spam”, ”Bilforhandler vil spamme dig før de ser på bilen”, bragte avisen en artikelserie om bilforhandlerens brug af elektronisk markedsføring.

Bilforhandleren mente at overskrifterne var både misvisende og indeholdt faktuelt forkerte oplysninger og indledte derfor en drøftelse med avisen om en berigtigelse. Da parterne ikke kunne opnå enighed, indgav bilforhandleren en klage til Pressenævnet.

Nævnet udtaler bl.a. i sin kendelse: ”Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den påklagede artikel.”

Pressenævnet lagde til grund for sin kendelse, at bilforhandlerens kunder, for at kunne modtage automatiske indkaldelser til service og kontrol af deres biler, forudgående samtykkede til at modtage markedsføringsmateriale fra virksomheden og at kunder, der ikke ønskede at modtage det omtalte markedsføringsmateriale, selv havde mulighed for at henvende sig til bilforhandleren og bestille tider til service og kontrol af deres biler.

Bilforhandlerens markedsføringsmateriale kunne efter nævnets opfattelse ikke retligt betegnes som spam, da materialet ikke sendtes uopfordret til kunderne.  

Avisen fik derfor kritik for misvisende overskrifter til artiklerne og i kritikken hedder det, at overskrifterne ikke havde dækning i artiklerne eller i de faktiske forhold. Det var således ikke korrekt, at bilforhandleren krævede, at kunderne skulle modtage elektronisk kommunikation, før bilforhandleren vil udføre kontrol og service af kundernes biler.  

Bilbranchen mener

Godt kæmpet af bilforhandleren. Artiklerne var bl.a. initieret af en utilfreds kunde og artiklerne efterlod desværre også læseren med den udbredte misforståelse, at udsendelse af e-mails med markedsføringsmateriale til kunder er reguleret af GDPR (Persondataforordningen). Reglerne findes som bekendt i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven og det havde bilforhandleren helt styr på. Selv om kendelsen ikke kan rette fuldstændigt op på de urigtige oplysninger og den badwill dette kan have skabt hos aktuelle og potentielle kunder hos forhandleren, skal bilforhandleren have ”credits” for, at han alligevel tog kampen op.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk