29.04.19 Bilbranchen Nyheder

Højesteret fortolker på reglerne om hvidvask og kontant betaling

Kontantsalg af flere biler til samme kunde den samme dag, hvor prisen for den enkelte bil - særskilt faktureret - var mindre end 50.000 kr., men hvor summen af de kontante beløb var større end 50.000 kr. var ikke i strid med hvidvaskloven, fordi der ikke var sket et samtidigt salg af flere biler.

Efter hvidvaskloven må erhvervsdrivende ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingerne sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

I de tilfælde, hvor der til samme køber er sket kontantsalg af flere biler på samme dag, har det været Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitets opfattelse, at forbuddet er overtrådt, når det samlede kontantbeløb overstiger 50.000 kr. fordi der i disse tilfælde er tale om flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Denne fortolkning har Højesteret nu taget stilling til. I den konkrete sag blev det forklaret, at udenlandske opkøbere almindeligvis kører rundt i området og opkøber biler hos forskellige forhandlere for så måske senere at vende tilbage til en forhandler samme dag for at købe flere biler. Videre blev det forklaret, at årsagen til at de enkelte bilsalg faktureres hver for sig var, at bilforhandleren opfattede og juridisk håndterede handlerne som enkeltstående aftaler om individuelt bestemte brugte genstande med individuelt mangelsansvar og at det i øvrigt også for at opnå afgiftsrefusion var nødvendigt at fakturere hver bil for sig.

I det konkrete sag var det lagt til grund, at der ikke i nogen af de her omhandlede tilfælde var modtaget et kontantbeløb på 50.000 kr. eller derover på én gang og at der ikke er sket samtidigt salg af flere biler med en samlet pris på 50.000 kr. eller derover. Der var således tale om en situation, hvor kunden – efter køb og betaling af en eller flere biler til en samlet pris på mindre end 50.000 kr. – har forladt forretningen uden aftale om køb af flere biler, men efterfølgende er vendt tilbage senere samme dag og har købt og betalt for flere biler for under 50.000 kr., hvorved summen af kontantbetalinger samme dag fra samme kunde har oversteget 50.000 kr.

Efter disse forklaringer om de konkrete forhold i sagen lægger Højesteret herefter til grund, at bilforhandleren ikke har modtaget kontant betaling af 50.000 kr. eller derover på én gang eller har modtaget flere kontantbetalinger på under 50.000 kr., som er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet på en måde, som indebærer overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud.

Bilbranchen bemærker, at dommen ikke åbner op for at man generelt kan sælge flere biler til samme køber samme dag mod kontant betaling på mindre end 50.000 kr., men hvor summen af de kontante beløb er større end 50.000 kr. blot man sørger for at fakturere bilerne særskilt. Hvis der er tale om en samlet aftale, hvor der f.eks. er ydet rabat ved salg af flere biler til samme kunde, eller aftalen om køb af flere biler er indgået ved samme lejlighed og hvor de solgte biler derfor lige så godt kunne være faktureret på samme faktura, risikerer man at overtræde hvidvasklovens regler, fordi betalingerne anses for indbyrdes forbundet.

Relateret indhold