02.04.19 Bilbranchen Nyheder

Politisk aftale om selvanmelderordningen

Bred aftale i Folketinget øger kontrollen med både import og eksport. Der pålægges eksportører et gebyr og fra 1. juli 2020 lukkes selvanmelderordningen helt for eksport.

Kontrollen på motorområdet står over for at blive styrket markant. I alt tilføres ca. 50 mio. kr. til at styrke kontrollen. Det er regeringen netop blevet enige om med alle Folketingets partier. Allerede i december tilkendegav partierne, at de ville lukke selvanmelderordningen for eksport af brugte køretøjer.

Selvanmelderordningen for eksport af brugte biler afskaffes den 1. juli 2020. Indtil da vil Motorstyrelsen øge kontroltrykket for eksporten af brugte biler markant. Samtidig er partierne enige om, at eksportørerne fremadrettet selv skal betale for værdifastsættelsen af egen lomme, og at der udpeges specielle synshaller, så vurderingen af køretøjerne sker på et ensartet grundlag, ligesom bødestørrelsen ved snyd fordobles.

Processen ved import af brugte køretøjer ligner processen på eksportområdet. Der er derfor risiko for, at der er tilsvarende udfordringer med regelefterlevelsen ved import af brugte køretøjer. Partierne er på den baggrund enige om at øge kontroltrykket for importerede brugte biler fra ca. 2 pct. til 10 pct., svarende til ca. 4.000 ekstra kontroller pr. år. Oveni gennemføres en undersøgelse af regelefterlevelsen ved import af brugte biler for at styrke grundlaget for at foretage eventuelle yderligere initiativer.

Initiativer på motorområdet
Eksport af brugte biler
Motorstyrelsens nuværende kontroltryk på 10 pct. af alle selvanmeldte køretøjer til eksport hæves til 15 pct. i perioden frem til, at selvanmelderordningen afskaffes.

 • Der indføres et fuldt omkostningsdækkende gebyr for eksport af køretøjer.
 • Kvaliteten af toldsyn af køretøjer forud for eksport forbedres gennem:
 1. Et øget tilsyn fra Færdselsstyrelsen med synshallernes toldsyn.
 2. Oprettelsen af specialsynshaller.
 • Afskaffelsen af den nuværende kompensation på 400 kr. ved toldsyn af køretøjer forud for eksport.
 • Sanktionerne skærpes dels ved at hæve bødeniveauet til det dobbelte, dels ved praksis for strafsubjekter.
 • Der afsættes desuden en række øvrige initiativer på den korte og lange bane for at styrke regelefterlevelsen ved eksport af brugte biler.

Import af brugte og nye biler

 • Kontroltrykket øges fra ca. 2 pct. til 10 pct., svarende til ca. 4.000 ekstra kontroller pr. år. Det øgede kontroltryk finansieres ved afskaffelsen af kompensation for registrerings- og toldsyn ved eksport og import af brugte køretøjer.
 • Der gennemføres en undersøgelse af regelefterlevelsen på importområdet for at styrke grundlaget for at foretage eventuelle yderligere initiativer.
 • Den særlige nedsættelse af registreringsafgift med 60 kr. ved import af brugte køretøjer afskaffes.
 • Der nedsættes en taskforce i Motorstyrelsen, der skal undersøge værdifastsættelsen ved import af nye biler.
Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør
Opstramningerne for import og eksport af brugte biler giver mere administrativt bøvl for branchen, men også en mere fair konkurrence. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk