14.05.19 Bilbranchen Nyheder

Forbrugerombudsmanden skærper fokus på spam fra affiliate-netværk

Forbrugerombudsmanden modtager mange klager over spammails sendt ud via såkaldte affiliate-netværk. Både annoncøren og aktørerne i affiliate-netværket har et ansvar for at sikre, at der kun sendes markedsføring til modtagere, der har givet samtykke til det. Det har Forbrugerombudsmanden nu indskærpet over for flere virksomheder og aktører - og varsler samtidig politianmeldelser.

Hvad er Affiliate marketing?
Affiliate markering er markedsføring med performance baseret afregning. Annoncøreren betaler kun affiliate-partneren når partnerens marketingarbejde resulterer i et salg, en kundehenvendelse eller et klik. EN affiliatepartner kan være kan f.eks. være en indehaver af et domæne, der kan bruges til at sende mails ud (kaldet en publisher) eller et leadbureau. En affiliate-partner kan tjene penge på deres webside ved at reklamere for en annoncørs produkter.

Forbrugerombudsmanden afsluttede i 2018 og 2019 en række sager, hvor virksomheder havde sendt mails ud via såkaldte affiliate-netværk til forbrugere uden forbrugernes samtykke.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne virksomhederne ikke godtgøre, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage mails med markedsføring fra virksomhederne. Derfor var der tale om spam. Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på, at både de virksomheder, hvis produkter der markedsføres i mails sendt ud via affiliate-netværk (kaldet annoncøren), og alle aktørerne i et affiliate-netværk, kan gøres ansvarlige, hvis der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til at modtage markedsføring.

  • Ét affiliate-netværk fik indskærpet spamreglerne på baggrund af 215 klager modtaget i Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Affiliate-netværket havde sendt mailene ud på vegne af annoncører. Forbrugerombudsmanden vurderede, at mailene bl.a. var sendt ud på baggrund af åbenlyst falske leads (samtykker).
  • Forbrugerombudsmanden orienterede endvidere fem virksomheder (annoncører) om spamreglerne på baggrund af i alt 448 klager, sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Virksomhederne havde markedsført deres produkter via mails sendt ud via affiliate-netværk. Med orienteringen blev virksomhederne gjort opmærksom på spamklagerne. Hvis Forbrugerombudsmanden fortsat modtager spamklager over virksomhederne, vil Forbrugerombudsmanden behandle klagerne med henblik på at politianmelde overtrædelser.

Forbrugerombudsmanden har skærpet fokus på spam, der sendes via affiliate-netværk
Forbrugerombudsmanden forventer derfor at behandle flere sager med henblik på at politianmelde overtrædelser af forbuddet mod spam. Alle, som har medvirket til udsendelse af spammails vil blive inddraget i sagerne, både annoncøren, affiliate-netværket og netværkets partnere.

Vi kan konstatere, at annoncørerne ofte har anvendt et affiliate-netværk, når vi får klager over spam. Selvom en virksomhed bruger et affilliate-netværk til at indhente forbrugernes samtykker til at modtage markedsføring og til at sende mails med markedsføring, har virksomheden stadig ansvaret for at sikre, at der kun sendes markedsføring til modtagere, der har givet samtykke til at modtage mails.” ”Affiliate-netværkene og deres partnere skal være opmærksomme på, at de også kan gøres ansvarlige, hvis de på vegne af annoncører sender markedsføring til modtagere, der ikke har sagt ja tak til det, eller hvis de sælger samtykker, der ikke er gyldige. Det kan de efter reglerne om medvirken. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

Vil du vide mere?

Læs mere her

Relateret indhold