08.05.19 Bilbranchen Nyheder

Motorstyrelsen informerede branchen om igangværende projekter

Motorstyrelsen havde inviteret branchen til kontaktudvalgsmøde tirsdag den 7. maj i Aalborg for at informere branchen om de forskellige igangværende projekter.

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg er et forum for drøftelse og information om Motorstyrelsens administration i forhold til virksomheder og rådgivere. Hensigten med udvalget er et dialogbaseret samarbejde, hvor virksomheder og rådgivere får mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Motorstyrelsen målretter til virksomheder og rådgivere, ligesom virksomheder og rådgivere har adgang til at orientere Motorstyrelsen om udviklingen i branchen og eventuelle andre forhold, som har relevans for branchens og Motorstyrelsens arbejde.

Klagebehandling af motorsager i Skatteankestyrelsen
Der behandles 850 sager om året. Målet er kortere sagsbehandlingstider. Sager af økonomisk og personlig betydning for en borger skal efter målsætningen gerne behandles inden 12 mdr. I sager der er principielle, som skal i Landsskatteretten, hvor der skal afholdes syn og skøn, hvor der afventes en straffesag m.m. er sagsbehandlingstiden dog længere. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor Skatteankestyrelsen ikke anvender niveaulisterne (Skatteankestyrelsen oplyser at listerne blot er et internt arbejdsredskab), når det står i den juridiske Vejledning, at niveaulisterne skal anvendes. Dette er der dialog om med Motorstyrelsen om, fordi det er problematisk, at der ikke anvendes samme grundlag for værdifastsættelsen i klagesager.

Ensartet sagsbehandling og retssikkerhed i Motorstyrelsen
Styrelsen skal nu samles på én lokation. Der skal fortsat rekrutteres flere medarbejdere. Derfor har styrelsen lavet en omorganisering, med det formål at opsamle formaliseret viden og tage læring ud af afgørelser. VDet er formålet, at samle viden fra de faglige teams og brede det ud i organisationen. Der nedsættes tværfaglige grupper og det skal sikres, at tingene/processerne bliver gjort ens i de forskellige grupper. I grupperne vendes det også, om der er noget info som skal ud i nyhedsbrev eller skrives ind i den Juridiske Vejledning. Medarbejdere i vejledning og kontrol skal arbejde efter samme processer og regler. Intern uddannelse omfatter også medarbejdere, der har været ansat i lang tid - ikke kun nyansatte.

Orientering om politisk aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet – dvs. selvanmelderordningen for eksport
Efter den politiske aftale vil toldsyn fremover kun kunne ske i særlige certificerede synshaller ligesom tilsynet med synshallerne vil blive skærpet. Toldsyn ”kommer på færre hænder” og det vil derfor blive en nemmere opgave at vejlede synshallernes medarbejdere korrekt. Den politiske aftale indebær en fordobling af bødestørrelsen. Det er styrelsen, der har beregnet gebyret på de 1.900 kr. ud fra principperne for beregning af omkostningsfinansierede gebyrer.

Arbejdet med at afdække, hvordan det ser ud for import af brugte køretøjer er gået igang. Kontroltrykket øges også på de importerede brugte biler. Der er desuden iværksat et kontrolprojekt af import og afgiftsberigtigelse af nye køretøjer.

Læs mere

Referater fra udvalgets møder er tilgængelige på Motorstyrelsens hjemmeside.

Mødereferater
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold