11.06.19 Bilbranchen Nyheder

Bilforhandler vandt retssag mod kunde om Facebook-opslag

En utilfreds kunde havde på Facebook lavet et opslag, hvor bilforhandleren blev beskyldt for at være pengegrisk og et snydefirma. Det fik kunden en bøde for.

En bilforhandler ville ikke finde sig i en kundes urigtige ytringer på Facebook og udtog stævning mod kunden. Retten gav bilforhandleren medhold og pålagde kunden en bøde samt at betale sagens omkostninger.

Det er en misforståelse, at man pga. ytringsfriheden må sige eller skrive, lige hvad man har lyst til. Det er nemlig ulovligt at udtale sig nedsættende eller æreskrænkende om andre. Det er dog ikke enhver urigtig eller forkert omtale, som det kan betale sig at gøre noget ved. Det bliver f.eks. ikke betragtet som injurier eller bagvaskelse, at kalde andre for ”idiot”. Generelle mishagsytringer og holdninger er accepteret på samme måde, som man gerne må brokke sig på Facebook over en restaurant med dårlig betjening. Som tommelfingerregel er der kun tale om injurier, hvis indholdet er provokerende, indeholder voldelig eller grov sprogbrug, er kønsdiskriminerende, racistisk eller hvis der fremsættes urigtige påstande om strafbare forhold.

Kunden i den konkrete sag brugte ordet ”snyd” og er det injurierende? Den almindelige forståelse af ordet er sådan noget som fusk, svindel, fifleri eller at opføre sig bedragerisk. Bedrageri er omfattet af straffelovens regler. En påstand om, at man snyder kunderne, er dermed også en påstand om, at man overtræder straffelovens regler om bedrageri. En sådan sigtelse skal kunne bevises, hvis man fremsætter den, ellers er der tale om injurier.

Injurier er undergivet såkaldt privat påtale. Det betyder, at sagen ikke rejses af den offentlige anklagemyndighed, men af den, der er forurettet ved den strafbare handling. Disse sager behandles efter Retsplejelovens regler om civile sager.

Godt kæmpet af bilforhandleren, der brugte både tid og ressourcer på at forfølge sagen, der måske kan være til inspiration for andre.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold