Forbrugerombudsmanden
28.06.19 Bilbranchen Nyheder

Elektronikvirksomhed betaler administrativ bøde for spam

21 gange sendte et elektronikvarehus reklamer til 13 forbrugere uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke. Virksomheden betaler en administrativ bøde på 10.000 kroner.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde en elektronikvirksomhed overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam ved at sende 21 mails uden samtykke fra modtagerne. Virksomheden har nu vedtaget en administrativ bøde på 10.000 kroner for overtrædelserne. Det er første gang, at en sag om overtrædelse af markedsføringsloven afgøres med en administrativ bøde. Virksomheden har overtrådt markedsføringslovens § 10 ved at sende 21 mails til 13 forbrugere med reklamer og tilbud uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.

Ifølge 11 af forbrugerne havde de givet deres mailadresse til en medarbejder i butikken, men udelukkende for at kunne modtage fakturaen for deres køb elektronisk. Forbrugerne var ikke enige i virksomhedens påstand om, at de havde givet mundtligt samtykke til, at virksomheden kunne sende dem markedsføring og kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet mundtligt samtykke. Det er ulovligt for virksomheder at sende elektroniske reklamer og anden markedsføring til forbrugere, hvis ikke forbrugeren har givet tydeligt samtykke til det. Det er virksomheden, der skal kunne dokumentere, at en forbruger har givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

Power har overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam. Som virksomhed skal man sikre sig, at man kun sender markedsføring til forbrugere, der rent faktisk har bedt om det, dvs. givet samtykke til det. Det er virksomheden, der skal dokumentere, at forbrugerne har givet samtykke til reklamerne. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

I sager om overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, kan sagen afgøres uden retssag, hvis virksomheden, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og betaler en bøde. Det følger af bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, og markedsføringslovens § 38, stk. 1.

Størrelsen af en bøde for spam følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven. Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails stiger bøden med 100 kr. for hver mail. Derfor vil 60 spammails udløse en bøde på 10.000 kr. og 140 spammails en bøde på 14.000 kr. Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.
Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk