11.06.19 Bilbranchen Nyheder

Hvor lang tid har værkstedet til at afhjælpe en mangel?

På given foranledning ridses reglerne i købeloven om afhjælpning op. Få svar på hvad rimelig tid er og hvornår et køb kan ophæves.

Efter købeloven skal en mangel afhjælpes inden rimelig tid. Det betyder helt bogstaveligt, at reparationen skal gennemføres inden for en periode, der rummer normal ventetid på værkstedet, fejlsøgning, eventuel bestilling af reservedele, reparation og afprøvning.

Med hensyn til det tidsmæssige forløb antager man, at "rimelig tid" som udgangspunkt er op til nogle uger, men at sælger i nogle tilfælde har mulighed for at bruge længere tid. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der stilles en lånebil til kundens rådighed i reparationstiden, hvis fejlen er svær at identificere, fordi den er periodisk, varen er speciel og kræver særlige reservedele, som er svære at skaffe hjem eller det er nødvendigt at indhente ekstern ekspertbistand.

En bil er et dyrt og teknisk kompliceret produkt. Derfor vil sælger som regel have noget længere tid til at afhjælpe, end hvis der er tale om et billigere forbrugsgode.

Hvis en bil er indleveret til sælger med henblik på afhjælpning (reparation), kan kunden ikke bare fortryde og i stedet kræve, at handlen går tilbage. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sælger har forsøgt at reparere samme fejl flere gange. Man kan her sige, at kunden, ved at aflevere bilen til reparation på ny, har accepteret, at sælger endnu en gang får lov til at reparere fejlen. Afhjælpningen skal dog fortsat ske inden rimelig tid.

Om ”rimelig tid” er en, to, tre måneder eller mere, er der ikke noget entydigt svar på. Også selvom værkstedet har anvendt reparationstiden effektivt, reservedele er i restordre eller fabrikken arbejder på en løsning, løber den rimelige tid ud på et tidspunkt. Det kan derfor anbefales, at bilforhandleren ved udsigten til særlig langvarig reparation selv sætter en frist for afhjælpningen, hvorefter en ophævelse kan gennemføres. Det kan for nogle kunder være tilfredsstillende med en aftalt deadline for afhjælpningen, selvom den er lang, fremfor uvished om reparationstidens længde.

Hvis en mangel ikke er afhjulpet inden rimelig tid, kan køber ophæve købet. Ved ophævelse skal kunden mod tilbagebetaling af købesummen tilbagelevere den købte bil. Efter praksis i Ankenævn for biler sker der et fradrag i købesummen for den nytte, køber har haft af bilen i perioden til ophævelsen. Medmindre helt særlige forhold gør sig gældende, beregnes fradraget efter praksis som 0,50 kr. pr. kørt kilometer pr. 100.000 kr. købspris. En købspris på 300.000 kr. vil dermed udløse et fradrag på 1,50 kr. pr. kørt km. Købesummens størrelse ved en ophævelse har således ikke noget at gøre med køretøjets aktuelle markedspris.

I sager, hvor bilforhandleren ikke er juridisk forpligtet til at købe en bil tilbage, kan parterne til enhver tid aftale, at bilforhandleren køber bilen tilbage fra kunden. I så fald er der ikke tale om en ophævelse i købelovens forstand. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis en kunde ikke ønsker at afvente afhjælpning af en mangel. Prisen aftales i så fald parterne i mellem bl.a. på baggrund af markedsprisen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold