21.06.19 Bilbranchen Nyheder

Virksomheder må ikke afvise kontantbetaling

Virksomheder, der tager imod betalingskort og betalingsapps, må som udgangspunkt ikke afvise kunder, der vil betale med kontanter. Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter flere henvendelser fra forbrugere og virksomheder.

Hvis en virksomhed, f.eks. en butik eller bod, tager imod betaling med betalingskort eller -apps, skal den som udgangspunkt også tage imod kontanter. Ellers vil det være en overtrædelse af kontantreglen i betalingslovens § 81. Ifølge kontantreglen skal virksomheder i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22 tage imod kontanter, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter, som f.eks. betalingskort og -apps. Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

Det gælder også, selvom der ikke er tale om et egentligt salgssted, da reglen finder anvendelse, så snart der modtages betalingsinstrumenter. Virksomheder kan heller ikke omgå kontantreglen ved f.eks. at sætte skilte op om, at de ikke tager imod kontanter. Forbrugerombudsmanden vurderer, at det desuden vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed f.eks. indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter kan bruges til betaling.

Und-tagelser

Kontantreglen omfatter ikke fjernsalg, såsom køb over nettet og telefonen, eller ubemandede selvbetjeningsmiljøer, f.eks. ubemandede benzintanke. I områder, hvor der er forhøjet risiko for røveri, er virksomhederne desuden alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 6 til kl. 20. Erhvervsministeren fastsætter, i hvilke områder der kan være forhøjet risiko for tyveri, og virksomheden skal orientere Finanstilsynet, hvis man ønsker at benytte denne mulighed.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde.
Kilde: Forbugerombudsmanden.dk

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold