29.07.19 Bilbranchen Nyheder

Ændring af energi- og miljøkrav for køretøjer der anvendes til erhvervsmæssig persontransport

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Ændringerne medfører en trinvis stramning af kravene for køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. Ændringerne træder i kraft den 11. juli 2019.

Som følge af den tidligere regerings klimaudspil fra oktober 2018 bliver bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. ændret. Dette medfører en skærpelse af energikravene for køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. De nye regler får betydning, når et køretøj skal registreres for første gang.

Ændringerne gælder for alle køretøjer, som anvendes til:

  • taxikørsel
  • limousinekørsel
  • sygetransport
  • kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik (OST) eller
  • kørsel for offentlig myndighed.

De ændrede energikrav betyder, at taxier skal leve op til kravene for energiklasse A+, hvis køretøjet er registreret fra den 11. juli 2019 og senest den 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 skal køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. være i energiklasse A++. For storvogn I og storvogn II skærpes energikrav tilsvarende.

Herudover bliver miljøkravene også ændret, så det nuværende minimumskrav på Euro 6 ændres til Euro 6b, jf. definitionerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007. Det betyder, at alle køretøjer som anvendes og registreres til erhvervsmæssig persontransport m.v. for første gang efter den 11. juli 2019 eller senere skal opfylde kravet om Euro 6b.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret