29.07.19 Bilbranchen Nyheder

Forbehold for prisstigninger

På given foranledning orienteres om muligheden for at tage forbehold for prisstigninger på nye biler.

Der findes fortsat slutsedler i omløb, som på bagsiden eller i et tillæg indeholder et vilkår, hvorefter køber er forpligtet til at betale mere for bilen, hvis den vejledende pris for bilen stiger i tiden mellem slutsedlens underskrift og bilens levering. (Forbeholdet for prisstigninger må ikke forveksles med forbehold for afgiftsstigninger.) I Bilbranchen har vi i flere år ment, at et sådant prisstignings-vilkår - i forbrugerkøb - vil være i strid med markedsføringsloven og aftaleloven. Bilbranchen har bl.a. på denne baggrund for en del år siden fjernet prisforbeholdet fra de almindelige betingelser i Bilbranchens standardslutseddel.

Ankenævn for biler har afgjort en sag herom. Forud for leveringen af en ny bil meddelte forhandleren kunden, at bilen desværre var steget ca. 9.000 kr. Forhandleren henviste i den forbindelse til de almindelige betingelser på slutsedlens bagside, hvorefter købsprisen i slutsedlen skulle reguleres, hvis listeprisen fra importøren steg.

Ankenævnet udtaler i afgørelsen, at forbeholdet var optrykt på aftalens bagside og ikke var nærmere fremhævet. Vilkåret var belastende for køberen, der måtte regne med, at den pris, der er aftalt og anført i salgsslutsedlens individuelle vilkår, var den gældende. På den baggrund, fandt ankenævnet, at vilkåret om prisregulering måtte tilsidesættes som urimeligt, jf. aftalelovens § 36.

Bilbranchen ser fra tid til anden, at afgørelsen uretmæssigt bruges til at bortdømme prisforbehold generelt. Det er imidlertid ikke afgørelsens konsekvens. Afgørelsen stiller derimod en række krav til et prisstigningsforbehold. En bilforhandler, der har en forventning om, at prisen risikerer at stige fra importør/fabrik i tiden ind til levering, kan tag forbehold herfor, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) forbeholdet skal være konkret, 2) tydeligt formuleret, 3) stå på forsiden af slutsedlen, og 4) være særligt fremhævet.

Bilbranchen har orienteret de store bilportaler om dette og anbefalet at de slutsedler, portalerne tilbyder brugerne, lever op til retspraksis på området.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold