Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
05.07.19 Bilbranchen Nyheder

Forbrugerombudsmanden politianmelder yderligere fire virksomheder for ulovligt telefonsalg

Forbrugerombudsmanden politianmelder fire virksomheder for at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg eller medvirket hertil. De fire virksomheder har alle meddelt, at de vil betale bøder på hhv. 60.000 kr., 175.000 kr., 200.000 kr. og 360.000 kr. for ulovlige henvendelser.

Forbrugerombudsmanden politianmelder fire virksomheder for at have ringet til forbrugere uden forbrugernes samtykke i strid med forbrugeraftaleloven. Herudover politianmelder Forbrugerombudsmanden en leadmægleren for at have medvirket til overtrædelser. Leadmæglere er bureauer, som typisk indkøber og videresælger leads, fx navne og telefonnumre på forbrugere, til virksomheder.

I hovedparten af sagerne har virksomhederne oplyst til Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne har givet samtykke til at blive kontaktet i forbindelse med, at de har deltaget i konkurrencer på nettet, som var udbudt af såkaldte leadvirksomheder. Forbrugerne afviser at have deltaget i de pågældende konkurrencer på nettet.
Leadvirksomhederne, som har afholdt konkurrencerne og videresolgt leaene, er alle gået konkurs eller er under konkursbehandling og bliver derfor ikke politianmeldt.

I marts 2019 offentliggjorde Forbrugerombudsmanden, at Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt 13 virksomheder for ulovligt telefonsalg eller medvirken hertil. Et teleselskabet, som var blandt de politianmeldte virksomheder, har netop betalt en bøde på 200.000 kroner for de ulovlige henvendelser.

Den typiske forklaring fra virksomhederne er, at de har indhentet forbrugernes samtykke i forbindelse med, at forbrugerne har deltaget i konkurrencer på nettet, men det afviser forbrugerne. Efter vores vurdering kan virksomhederne ikke bevise, at de havde samtykke fra forbrugerne til at ringe dem op. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen
De mange politianmeldelser vidner om, at ulovligt telefonsalg er et udbredt problem. Vi kan dog glæde os over, at antallet af klager over de virksomheder, som vi har politianmeldt tidligere i år, er faldet markant. Hvis der fortsat er virksomheder, som ikke overholder forbuddet mod telefonsalg over for forbrugere, må de forvente, at vi behandler klager fra forbrugerne med henblik på strafferetslig forfølgelse. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

De fire nye politianmeldelser for ulovligt telefonsalg vedrører:

  • Verisure og leadmægleren Swish Media:

Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 42 forbrugere på baggrund af leads. Swish Media er politianmeldt for i 24 af forholdene som leadmægler at have givet urigtige oplysninger til Verisure om, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive kontaktet. Forbrugerombudsmanden har derudover politianmeldt Verisure for at have sendt 66 spammails ud via et såkaldt affiliate-netværk, der er en markedsføringsmetode på nettet. Verisure har meddelt, at de vil vedtage en bøde på 350.000 kr. for de ulovlige telefonopkald. Verisure har fornylig betalt en bøde på 10.000 kr. for spammailene. Swish Media har meddelt, at de vil betale en bøde på 200.000 kr. for medvirken til, at Verisure har rettet uanmodet telefonisk henvendelse til 24 forbrugere. Sagen vil herefter blive afsluttet.

  • Mit Tele:

Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 19 forbrugere på baggrund af leads. Virksomheden har meddelt, at de vil betale en bøde på 175.000 kr. for de ulovlige opkald. Sagen vil herefter blive afsluttet.

  • Vesterålens Naturprodukter: 

Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til seks personer på baggrund af leads. Vesterålens Naturprodukter er desuden politianmeldt for at have overtrådt markedsføringsloven ved at sende uanmodede produkter til en forbruger. Efter politianmeldelsen har virksomheden betalt en bøde på 60.000 kroner for overtrædelserne, og sagen er derfor afsluttet.

Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op. Kilde: Forbrugerombudsmanden

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

Virksomheder må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, f.eks. mail, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet sit samtykke til det. Et samtykke skal være udtryk for en frivillig, informeret og specificeret viljestilkendegivelse. Kilde: Forbrugerombudsmanden

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold