GettyImages
03.07.19 Bilbranchen Nyheder

Kreditværdighedsvurdering ved billån

Bilforhandlere skal være opmærksomme på, at banker og finansieringsselskaber strammer op på forretningsgangen ved kreditværdighedsvurdering ved billån til forbrugere.

Finanstilsynet har for nylig undersøgt, hvordan udvalgte pengeinstitutter foretager kreditværdigheds-vurdering af forbrugere ved forbrugslån.

Finanstilsynet understreger i undersøgelsen, at pengeinstitutter altid skal indhente fyldestgørende oplysninger og foretage en vurdering af kunders kreditværdighed.

Forpligtelsen til at foretage en kreditværdighedsvurdering af en forbruger, før der indgås en kreditaftale, følger af § 7 c i kreditaftaleloven.

Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med, at de fleste selskaber inden for billån har status af finansieringsselskab og dermed er underlagt ny regulering med krav om licens hos Finanstilsynet, udarbejdelse af forretningsgange, og herunder om, hvorledes man foretager kreditværdighedsvurderingen.

Det konkluderes blandt andet i Finanstilsynets undersøgelse, at der i forhold til biler solgt med ejendomsforbehold i trepartsforhold skal foretages den samme kreditværdighedsvurdering som på andre forbrugslån.

På den baggrund er finansieringsselskaberne i færd med at gennemse deres rutiner, og der vil formentlig mange steder blive tale om nye tiltag, for eksempel i form af indhentelse af kundens samtykke via NemId til adgang til Eskat (digital adgang til skattedata) eller lignende, for at kunne dokumentere, at finansieringsselskabet har et tilstrækkeligt kendskab til kundens økonomi/rådighedsbeløb.

Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser. Kreditaftalelovens § 7c

Undersøgelse 2019

Udvalgte pengeinstitutters kreditværdighedsvurdering.

Finanstilsynets undersøgelse
Nils Suhr Andersen
Skrevet af:

Nils Suhr Andersen

Nils Suhr Andersen

Nils Suhr Andersen

Chefjurist

  • Direkte +45 3377 3337
  • Mobil +45 2033 4573
  • E-mail nsa@di.dk