01.08.19 Bilbranchen Nyheder

Abonnementers samlede pris skal fremgå tydeligt

Virksomheder, der sælger abonnementer, skal tydeligt oplyse om alle omkostninger, der kan være forbundet med at købe abonnementet.

Virksomheder, der sælger abonnementer, skal indregne alle uundgåelige omkostninger, når de oplyser om abonnementets pris. Det skal oplyses i umiddelbar tilknytning til abonnementets pris, hvis der er eller kan være ekstraomkostninger forbundet med køb af et abonnement, som ikke kan beregnes på forhånd, og som derfor heller ikke kan indregnes i abonnementets pris. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at oplysningerne skal være tydelige. Det er for eksempel ikke nok at skrive oplysningerne med lysegrå skrift på hvid baggrund eller et andet sted end prisen, så oplysningerne kan blive overset. Virksomheder, der f.eks. fokuserer på abonnementets månedlige pris, skal også tydeligt oplyse om alle øvrige omkostninger, der bliver eller kan blive pålagt abonnementet, i umiddelbar tilknytning til månedsprisen.

Forbrugerombudsmanden har for nylig vurderet, at Waoos, Telias og Natur-Energis markedsføring var vildledende. Waoo havde ikke oplyst tydeligt i umiddelbar tilknytning til prisen, at der kunne blive pålagt et installationsgebyr for etablering af fibernet oven i den samlede pris i bindingsperioden. Telia havde heller ikke oplyst tydeligt i umiddelbar tilknytning til den månedspris, som Telia fokuserede på i sin markedsføring, at der kunne blive pålagt et betalingsadministrationsgebyr. Telia havde dog indregnet gebyret i den ”månedlige mindstepris”, som blev oplyst neden under månedsprisen. Natur-Energi havde markedsført priser på sine elprodukter uden at indregne et uundgåeligt engrosgebyr i den markedsførte pris. Engrosgebyret fremgik et andet sted af markedsføringen, og forbrugeren skulle selv udregne den samlede pris for elprodukterne.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at Waoos, Telias og Natur-Energis markedsføring kunne forvride forbrugerens opfattelse af prisen på henholdsvis abonnementerne og elprodukterne, så de kom til at fremstå mere fordelagtige, end de reelt var. Waoo og Telia har ændret deres markedsføring, efter at Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne over for selskaberne. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Natur-Energi for ikke at indregne det uundgåelige engrosgebyr i den markedsførte pris.

Prisen er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, når forbrugerne vurderer fordele og ulemper ved produkter. Derfor skal forbrugerne kunne stole på, at uundgåelige omkostninger er indregnet i den pris, der bliver fokuseret på i markedsføringen, og at det fremgår tydeligt, hvis der er eller kan komme ekstra omkostninger ud over den oplyste pris. Det gælder også, når der er tale om et abonnement. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret