20.09.19 Bilbranchen Nyheder

Genoptagelse af sager, hvor der er opkrævet fuld registreringsafgift af leasingbiler

Motorstyrelsen genoptager nu sager om opkrævning af fuld afgift af leasingbiler, hvor der er foretaget ikke tilladte ændringer i leasingaftalen, når disse hverken har haft betydning for den oprindelige tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift eller for opgørelsen af afgiftens størrelse.

I et netop udsendt styresignal beskriver Motorstyrelsen ændring af praksis efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, 1. pkt., vedrørende bortfald af leasingaftaler og opkrævning af fuld registreringsafgift ved ikke godkendte ændringer, som ikke har betydning for den tidligere tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets dom i SKM2018.77.HR, som fastslår, at bestemmelsen i § 3 b, stk. 6, 1. pkt., i den dagældende registreringsafgiftslov ikke giver fornøden hjemmel til – i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger – at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet, som følge af ikke godkendte ændringer i leasingaftalen, når der er tale om ændringer, som er uden betydning for tilladelsen, herunder afgiftsberegningen.

Sagen i Højesteret omhandlede et leasingselskab, der havde leaset en bil til en person og i den forbindelse havde indhentet SKATs (nu Motorstyrelsens) tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Efter opnåelse af tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, havde selskabet foretaget en række ændringer i leasingaftalen. Da disse ændringer ikke var godkendt af SKAT, anså SKAT tilladelsen for bortfaldet, hvorefter SKAT opkrævede fuld registreringsafgift.

Ændringerne i leasingaftalen havde ikke betydning for hverken SKATs tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift eller for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift. Højesteret vurderer på den baggrund, at der ikke var hjemmel i registreringsafgiftsloven til at anse tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet.

Styresignal

Se styresignalet her
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold