Colourbox
16.09.19 Bilbranchen Nyheder

Håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i DMR

Et forkert brændstofforbrug kan medføre en fejlagtig opkrævning af registreringsafgift på månedsangivelsen. Motorstyrelsen åbner op for, at selvanmeldere selv kan fratrække hele registreringsafgiften for fejlramte køretøjer og afregne den resterende del af månedsangivelsen.

Retningslinjer for håndtering af køretøjer, hvor registreringsafgiften er fejlagtigt beregnet, som følge af en fejl i brændstofforbruget i Motorregistret.
Motorregistret er pt. ramt af en fejl i beregningen af det samlede brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer, som er påført månedsangivelsen fremgår med en forkert beregnet registreringsafgift. Motorstyrelsen opfordrer selvanmeldere, som er berørt af denne fejl, til at fratrække hele registreringsafgiften på de fejlramte køretøjer fra summen af det opkrævede beløb på månedsangivelsen. Selvanmelder kan således afregne et mindre beløb, end det beløb der fremgår af månedsangivelsen.

Såfremt selvanmelder anvender denne mulighed, skal Motorstyrelsen kontaktes skriftligt på følgende e-mail: motorsekspedition@motorst.dk.
Emnefeltet bedes udfyldt ”månedsangivelse – fejl i brændstofforbrug”.

Af mailen skal der fremgå følgende oplysninger:

Cvr-nummer: xxxxxxxx
Månedsangivelse Dato på månedsangivelse Stelnr:  Opkrævet registreringsafgift  
august 2019 10. august xxxxxxxxx kr. 120.000 (eksempel)  
august 2019 19. august xxxxxxxxx kr. 200.000 (eksempel)  
august 2019 28. august xxxxxxxxx kr. 75.000 (eksempel)  
         
Sum på månedsangivelse       kr. 1.027.000 (eksempel)
Beløb fratrukket       kr. -395.000 (eksempel)
Afregnet beløb       kr. 632.000 (eksempel)

Motorstyrelsen vil herefter sikre, at der ikke udsendes rykker eller opkræves renter, for de beløb, der er udeladt af angivelsen. Motorstyrelsen vil efterfølgende fremsende en opkrævning med en korrekt beregnet registreringsafgift med ny betalingsfrist. Der er endnu ingen tidshorisont for dette. Motorstyrelsen vil ligeledes sikre, at de korrekte oplysninger vedr. brændstofforbrug og registreringsafgift bliver indberettet i Motorregistret.


Vær opmærksom på, at det alene er køretøjer, som er berørt af fejlen på brændstof forbrug, som må fratrækkes månedsangivelsen.

Motorstyrelsen arbejder hårdt på at få rettet fejlen i Motorregistret, og beklager de uhensigtsmæssigheder, som fejlen medfører. For at imødekomme de uhensigtsmæssigheder fejlen medfører og samtidig sikre, at selvanmeldere har mulighed for, at leve op til de udmeldte retningslinjer i dette nyhedsbrev udsættes fristen for godkendelse af månedsangivelsen for august frem til fredag den 20. september 2019.

For selvanmeldere som vælger at indbetale det fulde beløb på månedsangivelsen, vil Motorstyrelsen sikre, at der sker tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift inkl. rentegodtgørelse. Motorstyrelsen informerer om retningslinjer herfor på et senere tidspunkt.

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret