09.09.19 Bilbranchen Nyheder

Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendes

Selvanmeldere skal sikre, at køretøjer, som er anmeldt til eksport på en månedsangivelse, er udført af landet, inden den pågældende månedsangivelse godkendes. Såfremt et køretøj ikke er udført inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen, skal selvanmelder, jævnfør nedenstående retningslinjer, tage kontakt til Motorstyrelsen.

Retningslinjer for manglende udførsel af køretøjer, som er anmeldt på månedsangivelsen
Det fremgår af registreringsafgiftsloven, at afgiften af et køretøj godtgøres til køretøjets ejer, når køretøjet er udført af landet. Når en selvanmelder anmelder et køretøj til eksport på månedsangivelsen, skal køretøjet udføres senest den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen. Selvanmelderen skal sikre, at køretøjer, der er anmeldt til eksport, er udført inden månedsangivelsen godkendes.

Såfremt et køretøj ikke er udført fra landet, inden månedsangivelsen godkendes, er selvanmelder ikke berettiget til at modtage eksportgodtgørelse for køretøjet.

Når et køretøj er anmeldt til eksport på månedsangivelsen, kan selvanmelder ikke fjerne køretøjet fra månedsangivelsen og skal derfor kontakte Motorstyrelsen.

Selvanmelder skal kontakte Motorstyrelsen dagen før månedsangivelsen godkendes (senest den 14. i måneden efter perioden for månedsangivelse). Såfremt den 14. falder på en lørdag, skal månedsangivelsen ikke godkendes, før selvanmelder har modtaget en kvittering fra Motorstyrelsen, den første hverdag efter månedsangivelsen skulle være godkendt.

Motorstyrelsen skal kontaktes skriftligt på følgende mail:

Emnefeltet bedes udfyldt ”månedsangivelse”.

Skriv til Motorstyrelsen

Så snart køretøjet er fjernet fra månedsangivelsen, sender Motorstyrelsen en kvittering herom til selvanmelder, hvorefter selvanmelder kan godkende månedsangivelsen.

Undtagelsesvis kan selvanmelder tage kontakt til Motorstyrelsen den 15., hvor månedsangivelsen skal godkendes, via ovenstående mailadresse. Månedsangivelsen skal ikke godkendes, før selvanmelder har modtaget en kvittering fra Motorstyrelsen, hvoraf det fremgår, at køretøjet er fjernet fra månedsangivelsen. Dette gælder også, hvis selvanmelder først modtager en kvittering fra Motorstyrelsen den første hverdag efter, månedsangivelsen skulle være godkendt.

Det bemærkes, at det efter registreringsafgiftsloven kan være strafbelagt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold