Getty Images
24.09.19 Bilbranchen Nyheder

Landsskatteretten stadfæster inddragelse af prøveskilte

Ved en kontrol ved den dansk/tyske grænse den 3. juli 2017, blev et køretøj på prøveskilte standset og prøveskiltene inddraget fordi føreren af bilen ikke kunne anses som ansat i det selskab, som var indehaver af prøveskiltene. Landsskatterettens flertal stadfæster SKATs inddragelse.

På kontroltidspunktet oplyste føreren, at han ikke var ansat hos prøveskilteindehaver, men at han var ansat i en virksomhed, som samarbejdede med indehaver af prøveskiltene. SKAT kontaktede indehaveren af prøveskiltene, som bekræftede at, at føreren ikke ansat i selskabet, men var hyret til at udføre den pågældende opgave, at få hentet køretøjet til Danmark og at der var aftalt en fast pris herfor. Det blev ved samme lejlighed oplyst, at bilen skulle indgå i en leasingaftale og at der var tale om en prøvetur forud for denne leasingaftale. Det kunne der dog ikke fremvises dokumentation for. Prøveskilteindehaver forklarede herefter, at han ville ansætte føreren i selskabet.

Det blev også oplyst, at en ansat hos indehaver af prøveskiltene skulle have afhentet køretøjet i Tyskland, men at han var sygdomsramt den pågældende dag. I stedet afhentede den person, som blev standset ved grænsen, køretøjet i Tyskland. Af en efterfølgende lønindberetning fremgik det, at føreren havde modtaget aflønning af prøveskilteindehaver for fem timers arbejde i juli måned 2017 og at han endvidere havde modtaget løn for 1.800 timers arbejde hos samme i 2017, idet dog disse timer alle lå efter standsningen og der ikke forelå en ansættelseskontrakt.

Landsskatterettens flertal fandt ikke, at det med selskabets udbetaling af løn for den pågældende opgave var dokumenteret, at føreren var ansat på standsningstidspunktet. Disse retsmedlemmer bemærker, at føreren hverken før eller efter standsningstidspunktet har udført opgaver for indehaver af prøveskiltene og at der på standsningstidspunktet blev givet flere forskellige forklaringer om førerens forbindelse til indehaver af prøveskiltene fra såvel føreren selv samt repræsentanter fra prøveskilteindehaver. Der fandtes i øvrigt ikke andre forhold, f.eks. et aftalegrundlag, der taler for et ansættelsesforhold mellem føreren og selskabet. Flertallet fandt, efter en konkret vurdering, at føreren ikke kunne anses for ansat i selskabet på standsningstidspunktet, hvorfor selskabets faste prøveskilte var anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsens bestemmelser og inddragelsen heraf berettiget.

Afgørelsesdatabase for Landskatteretten og Skatterådet

Se hele afgørelse her
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk