Motorstyrelsen
09.09.19 Bilbranchen Nyhed

Ny release til Motorregistret

3. september 2019 blev der foretaget opdateringer i Motorregistret.

Fastholdelse af korrekt beregnede brændstofforbrugstal - WLTP mv.
Ændringerne der blev implementeret i Motorregistret i april måned 2019, omkring beregning af forbrugsoplysninger ud fra målte værdier, i forhold til målemetode, har desværre givet nogle fejl.

Rettelsen omfatter: Registreringssyn, oprettelse
Vi har rettet problemerne i forhold til Motorregistrets fastholdelse af beregnede brændstof forbrugsoplysninger, ved oprettelse af brugt indførte køretøjer via registreringssyn, oprettelsessyn.
Køretøjerne bliver herefter oprettet med korrekt brændstofforbrug i forhold til synshallens indtastninger, og data fastholdes i Motorregistret, så efterfølgende beregning af Registreringsafgift og Grøn ejerafgift/Vægtafgift sker ud fra korrekte værdier.
Synshallerne kan også sikre at brændstofforbrugstallene er korrekte på oprettede men endnu ikke registrerede køretøjer, og evt rette disse hvis de står forkert.
Efterfølgende registrering med beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter på køretøjer der oprettes nu, er altså ikke længere ramt af forkert lagrede forbrugstal.

Vi arbejder på at identificere og omberegne køretøjer der tidligere er afgiftsberigtiget ud fra forkerte forbrugsoplysninger, og derfor også har fået beregnet forkert grøn ejerafgift.

Hvis din virksomhed har afregnet et for højt beløb på månedsangivelsen, beregnes rentegodtgørelse for differencen når rettelsen gennemføres via månedsangivelsen. Rettelsen vil ikke kunne ske via tidligere måneders angivelser.

Udestående: Registreringssyn, allerede oprettede køretøjer
Der er stadig nogle fejlsituationer når allerede oprettede køretøjer gennemgår registreringssyn, og f.eks. får ændret tekniske oplysninger eller tilføjet tilladelser. Forbrugsoplysningerne bliver her i nogle tilfælde ændret.

Disse fejl er ikke omfattet af denne release. Vi arbejder på at få identificeret disse situationer, og sikre at brændstofforbruget ikke bliver påvirket af disse andre ændringer til registreringen.
Rettelser af disse fejl vil blive frigivet hurtigst muligt.

Manglende annullering af tidligere leasingaftaler
Vi har rettet et problem med manglende annullering af tidligere leasing-aftaler, der spærrede for at virksomheder kunne lave nye registreringer af køretøjerne.

Følgefejl efter release med fejlrettelsen tirsdag aften 3/9 2019
Den release med fejlrettelser der blev gennemført i Motorregistret i tirsdags 3/9 2019 virkede. Desværre har den også medført nogle nye fejl.

Registreringssyn
Der kan ikke gennemføres/afsluttes registreringssyn på en række køretøjer, hvor brændstofforbrug IKKE har betydning for afgiftsberegninger i Motorregistret:

  • Lastbiler.
  • Påhængsvogne/Campingvogne.
  • Motorcykler.

Periodisk syn
Oplysninger fra E-syn bliver ikke overført til Motorregistret. Nye godkendelsesdatoer mv bliver således ikke opdateret.

Fejlen omfatter Lastbiler og Stor personbil.

Beregn registreringsafgift
”Regnemaskinen” hvor man i Motorregistret kan beregne afgift på køretøjer uden at kende deres identitet virker ikke, da brændstofforbrug ikke kan indtastes.

Relateret