Colourbox
25.09.19 Bilbranchen Nyheder

Skatteministeriet har overhørt branchens indsigelser og fjerner pr. 1. oktober 2019 fradraget for særlig anvendelse

I forsommeren 2019 sendte Skatteministeriet et forslag i høring, hvorefter fradrag i den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer for henholdsvis stand (fem pct.) og særlig anvendelse (fem pct.) kun finder anvendelse for køretøjer, der er mindst seks måneder gamle. Bilbranchen fremsatte i den forbindelse en række indsigelser herover for. Oprindeligt skulle ændringerne være trådt i kraft pr. 1. juli 2019, men blev udskudt og træder nu i kraft pr. 1. oktober 2019.

Bilbranchen har arbejdet for at bevare reglerne på området uændrede.

Begrundelsen herfor er, at køretøjers stand netop vurderes konkret ved toldsynet og at der ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv). Baggrunden er, at Skatteforvaltningen som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv. Dette er stadig relevant for køretøjer, som er under seks måneder gamle.

Fradragene har deres berettigelse netop fordi køretøjerne er så nye. I sammenligning med tilsvarende køretøjer, som kun har haft en enkelt ejer, har disse biler været udsat for en usædvanlig anvendelse, som retfærdighedsvis afspejles af de eksisterende fradrag. Især udlejningsbiler har, også de første seks måneder, været udsat for en ekstraordinær slitage på grund af de mange lejere, som ikke behandler bilen som ”deres egen”.

Også fradraget for særlig anvendelse med flere chauffører er relevant for køretøjer, der er under seks måneder gamle. Således foreligger der efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 3, en særlig oplysningspligt ved salg af køretøjer, som har haft en særlig anvendelse som for eksempel: politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing) og militære køretøjer.

Endvidere har Bilbranchen foreslået, at særlig anvendelse med flere chauffører udvides til at omfatte biler leaset til udlejning. Baggrunden er, at der leases biler ud til udlejningsselskaber på leasingkontrakter typisk af tolv måneders varighed. Kontrakterne indeholder mulighed for opsigelse allerede efter tre tre måneder, hvilket ofte er tilfældet. I løbet af en sådan tre måneders periode kan antallet af lejere nemt udgøre 30-50 lejere af den enkelte bil. Bilbranchen har forsøgt at undersøge omfanget og vurderer forsigtigt, at antallet af køretøjer leaset ud til udlejningsselskaber o.a. udgør et sted mellem 3.000 til 5.000 biler årligt. Bilbranchen vurderer, at det vil være muligt at dokumentere antallet af chauffører ved fremlæggelse af eksempelvis kopi af udlejningslog fra udlejningsselskabet, hvor alle lejeforhold og chauffører registreres.

Bilbranchen er ærgerlig over, at branchens indsigelser ikke er blevet hørt og ser med stor alvor på ændringerne, der forringer branchens vilkår.

For god ordens skyld præciseres det, at klargøringsfradraget på tre pct. for middel stand både for så vidt angår afgiftsberigtigelse af brugte biler og genberegning fortsat kan anvendes. Klargøringsfradraget er ikke omfattet af den bekendtgørelse, som nu er ændret, men er baseret på Motorstyrelsens praksis, hvorefter udgangspunktet er, at alle køretøjer er i middel stand. Denne praksis er begrundet i, at der ved sammenligning med priser for tilsvarende køretøjer bliver taget højde for mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der er følger af køretøjets alder og kilometertal. De køretøjer, der sammenlignes med, vil nemlig være salgsklargjorte køretøjer fra forhandlervirksomheder, som normalt er repareret for kosmetiske skader mv.

Endelig skal Bilbranchen præcisere, at der ikke er ændret ved reglerne i registreringsafgiftsloven om genberegning. Genberegning skal således fortsat ske ved videresalg eller senest efter fire måneder.

Læs mere om ændringerne hos SKAT.dk

Registreringsafgift – fradrag for særlig anvendelse samt fradrag/tillæg for stand under/over middel – nye regler fra 1. oktober 2019.

SKAT.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold