16.01.20 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen ønsker et skadesregister

Flere tusind biler havner på de danske veje efter større og mindre skadesreparationer hvert år. Men købere - såvel private som professionelle - har ikke mulighed for at tjekke, om en bil har været udsat for skader af en vis størrelse.

Der er efter Bilbranchens opfattelse alt for dårlig kontrol med reparationen af skadede biler, som risikerer ikke at blive repareret efter bilproducentens forskrifter. Udfordringen er i den forbindelse, at det er der ingen bilkøbere, som ved. Med et offentligt skadesregister kan enhver bilkøber undersøge, om en bil tidligere har haft skader, som kan påvirke bilens værdi, sikkerhed og drift.

Bilbranchen mener, at det er et stort trafiksikkerhedsproblem, at dette ikke er muligt at tjekke i dag. Man kan købe eller indkøbe en brugt bil, som har opnået ”fuld plade” i sikkerhedstesten til Euro NCAP, men som i realiteten kun har én stjerne, fordi den er repareret forkert. I dag er man helt afhængig af, at sælger - uanset om dette er en privatperson eller en forhandler - har information om tidligere skader af en vis størrelse og giver denne videre til køber.

Et skadesregister vil bidrage til færre konflikter og bedre trafiksikkerhed, fordi et offentligt skadesregister vil anspore både forsikringsselskaber og reparatører til at drage omsorg for at skader udbedres på en forsvarlig måde og efter producentens anvisninger. Dermed hindres det, at biler med skader af en vis størrelse, som er til fare for trafiksikkerheden, bliver videresolgt og taget i brug på danske veje.

Bilbranchen foreslår derfor, at forsikringsselskaber, taksatorer og værksteder rapporterer sådanne skader på biler til et centralt register.

I Norge har et sådant system været på vej i et godt stykke tid. Både den norske bilbranche, det norske svar på FDM, norske bilimportører og det norske forbrugerråd samarbejder om en fælles løsning. Bilbranchen følger derfor med interesse processen i Norge som inspiration til et tilsvarende projekt i Danmark.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret