Foto: Getty Images

16.01.20 Bilbranchen Nyheder

Nye gruppefritagelser på vej – kommer der så nye forhandlerkontrakter?

Den generelle gruppefritagelse udløber i foråret 2022 og motorkøretøjsbranchens særlige gruppefritagelse udløber i foråret 2023. Betyder det nye forhandlerkontrakter og skal de eksisterende kontrakter opsiges?

Ved de forrige fornyelser af EU-gruppefritagelserne har tendensen klart været, at rammerne bliver mindre og mindre restriktive. Sagt med andre ord er de særlige rettigheder, som forhandlerne gennem tiden har haft, blevet færre og færre. Hvis denne tendens fortsætter i 2022 og 2023 må det forventes, at fabrikker og importører vil have et ønske om at udstede nye kontrakter eller tillæg til de nuværende for at slippe af med bestemmelser, som giver forhandlere og værksteder rettigheder, som ikke længere er et krav.

Opsigelse af forhandlerkontrakterne er i sig selv ikke en automatisk følge af fornyelsen af gruppefritagelserne. På samme måde gør selve udløbet af EU-gruppefritagelserne og en eventuel overgangsperiode til de nye gruppefritagelse heller ikke i sig selv det nødvendigt at omorganisere salgsnetværket. Hvis kontrakterne skal fornys, skal de eksisterende kontrakter som udgangspunkt opsiges med det varsel, som er aftalt. Dette vil for de fleste mærkers vedkommende være to år. Mange forhandlerkontrakter indeholder imidlertid bestemmelser, hvorefter kontrakten helt eller delvist kan ophøre med nedsat eller ingen varsel, hvis EU-gruppefritagelserne ændres.

Det kan derfor forventes, at der omkring udløbet af de gældende EU-gruppefritagelser og ikrafttrædelsen af de nye (eventuelt med en overgangsordning) vil ske ændringer i forhandlerkontrakterne og for nogens vedkommende opsigelse af forhandlerkontrakterne i forbindelse med udsendelse af nye. I den forbindelse minder vi om Bilbranchens tilbud til samtlige mærkeforeninger om at gennemgå nye kontrakter eller tillæg til eksisterende kontrakter. Ved kontraktgennemgangen vurderer vi dels, om kontrakten holder sig inden for gruppefritagelsernes rammer og dels om der er forpligtelser, der er særligt byrdefulde eller usædvanlige og som forhandlerne skal være særligt opmærksomme på.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold