Getty Images
06.01.20 Bilbranchen Nyheder

Registreringsafgift – én kontrakt

Ændringer i registreringsafgiftsloven medfører, at andre end bilforhandlere nu også skal dokumentere køb og salg af køretøjer. For bilforhandlere er ændringerne begrænsede og de fleste vil formentlig allerede leve op til dokumentationskravene.

Motorstyrelsen har i to nyhedsbreve fra november og december 2019 informeret om: ”Præcisering af krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer”. Det har givet anledning til en del usikkerhed. Det er dog Bilbranchens opfattelse, at de fleste bilforhandlere allerede opfylder de nye krav.

Pr. 1. januar 2020 skal der ved enhver virksomheds salg og køb af et køretøj udfærdiges en skriftlig kontrakt. Denne kontrakt skal indeholde nærmere oplysninger om identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris, herunder prisen uden registreringsafgift.

Salg af biler
Hos en bilforhandler kan denne ”kontrakt” være enten en slutseddel eller en faktura eller begge dele. Hvis slutsedlen eksempelvis alene indeholder en byttepris, er det solgte køretøj ikke værdisat og slutsedlen kan derfor ikke anvendes som ”kontrakt” i registreringsafgiftslovens forstand. Det kan fakturaen derimod, hvis den indeholder oplysninger om identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris, herunder prisen uden registreringsafgift.

For bilforhandlere og andre selvanmeldere er dette ikke noget nyt.

Køb af biler
For bilforhandlere er det nye, at kravet om dokumentation ikke kun gælder ved salg men også ved køb. Ved indbytning af et brugt køretøj vil identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris i slutsedlen og/eller faktura være tilstrækkeligt. Ved indkøb af et køretøj uden samtidig salg af et andet gælder allerede momslovens fakturakrav, hvorefter der skal udstedes et afregningsbilag ved køb af et brugt køretøj. Afregningsbilaget skal indeholde oplysninger om sælger og køber samt køretøjet og køretøjets pris. Afregningsbilaget udgør i så fald den nødvendige dokumentation/kontrakt.

En bilforhandler, der dokumenterer et indkøbt køretøj og dets pris i slutseddel, faktura, afregningsbilag eller på anden vis, opfylder således allerede de nye krav og skal ikke yderligere dokumentere køretøjets værdi ved køb.

Én kontrakt
I kravet om én kontrakt ligger, at der ud over den slutseddel og/eller faktura eller afregningsbilag, der er udarbejdet, ikke må oprettes aftaler eller kontrakter vedrørende køb eller salg af køretøjet med andet eller med supplerende indhold. Det betyder, at der ikke må laves aftaler vedrørende køretøjets værdi, som ikke fremgår af slutseddel og/eller faktura. Sådanne aftaler kan f.eks. vedrøre overskudsdeling, provisioner eller bonusbeløb, der alt efter beløbenes karakter kan udgøre et tillæg til købesummen for et køretøj og som dermed holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

Vil du vide mere?

Læs mere hos SKAT
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold