Foto: Getty Images

14.01.20 Bilbranchen Nyheder

Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift – Status

Tiden nærmer sig 1. februar 2020, hvor Motorstyrelsens krav om forhøjet sikkerhedsstillelse efter trappemodellen skal være på plads.

Før jul lancerede Bilbranchen et tilbud til medlemsvirksomhederne om sikkerhedsstillelse gennem Nordic Guarantee. Bilbranchen har fra flere medlemsvirksomheder, som har benyttet sig af muligheden for at modtage et tilbud om garantistillelse, fået positive tilkendegivelser om, at Nordic Guarantee har en kort sagsbehandlingstid og et konkurrencedygtigt produkt. Kontakt:

Michael Sæderup, tlf.: 3121 6003, michael.saederup@nordg.com  nordicguarantee.dk

Bilbranchen har desuden fortsat dialogen med andre leverandører af garantiprodukter til branchen, som også kan anvendes fremadrettet:

Euler Hermes Danmark: 100% ejet af forsikringskoncernen Allianz, tilbyder kreditforsikring og garantier for mellemstore og op til de største børsnoterede virksomheder og laver aftaler med rammebeløb fra 20 mio. kr. og opefter. Priser (præmie og gebyrer) fastsættes individuelt baseret på en solid kreditvurdering. Euler Hermes tilbyder fleksible garantiløsninger, konkurrencedygtige priser og korte svartider. Kontakt:

Senior Manager Surety & Guarantee ­­­­Nicolay E. B. Svarre, tlf.: 88 33 34 04, mobil: 61 82 75 33, nicolay.svarre@eulerhermes.com  eulerhermes.dk

For god ordens skyld skal det nævnes, at det også efter 1. februar 2020 kan være relevant at se på, om den sikkerhedsstillelse, virksomheden har valgt, er den rigtige. Bilbranchen arbejder i øvrigt med uformindsket styrke videre politisk for at få trappemodellen ændret, så der ved anvendelsen sikres proportionalitet mellem risiko og sikkerhedens størrelse. Noget tyder på, at den 1:1 sikkerhedsstillelse, Motorstyrelsen har lagt ind trappemodellen, måske slet ikke var hensigten hos de politiske partier, som stod bag L4 fra 2017 og at forskellige andre efterfølgende lovinitiativer rettet mod en styrket regelefterlevelse hos selvanmeldere sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en øget sikkerhedsstillelse.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold