Fotokredit: Colourbox

06.10.20 Bilbranchen Nyheder

Ændrede regler om kørekort pr. 1. november 2020

Ændringerne betyder bl.a. lempede krav i forhold til påførsel af kode 78 på kørekortet, minimumskrav til slagvolume for kategori A2-motorcykel ændres og det bliver muligt at anvende digitalt kørekort som supplement til det fysiske kørekort.

Ændringsbekendtgørelsen begrænser de tilfælde, hvor man skal have påført kode 78 på sit kørekort, hvis man gennemfører en praktisk køreprøve i et køretøj med automatgear. Det betyder, at man nu kun skal have kode 78 på sit kørekort, hvis man ikke tidligere har bestået en praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.

For kategori A2-motorcykler, der drives af en forbrændingsmotor, og som anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve, ændres minimumskravet til motorens slagvolumen. Det betyder, at slagvolumen for denne kategori fremover skal være mindst 250 cm3.

Det bemærkes hertil, at Færdselsstyrelsen siden den 18. juni 2020 generelt har dispenseret fra kravene om kode 78 og motorstørrelsen på kategori A2-motorcykler.

Herudover er der foretaget en ændring, der gør det muligt fremadrettet at anvende et digitalt kørekort via en app, der fungerer som supplement til det fysiske kørekort under kørsel i Danmark.

Oplysningerne til kørekort-appen stammer fra kørekortregistret, og det er derfor en forudsætning, at man er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort for at kunne anvende det digitale kørekort.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret