Fotokredit: GettyImages

20.10.20 Bilbranchen Nyheder

Bøde på 100.000 kr. for at vildlede om abonnement

Oplys korrekt om priserne på et abonnement, ellers er der risiko for store bøder. En virksomhed er idømt en bøde på 100.000 kr. for at vildlede forbrugere om prisen og bindingsperioden for et abonnement.

Når man som forhandler udbyder serviceaftaler, eller andre typer abonnementer, er det vigtigt at prisen fremgår korrekt og på en enkel og overskuelig måde.

En virksomhed er ved Retten i Viborg blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning. Virksomheden havde i en periode i marts og april 2016 markedsført et tilbud om 30 dages abonnement til kun én krone. Forbrugerne blev ikke oplyst tydeligt om, at de blev tilmeldt et abonnement med en samlet bindingsperiode på tre måneder og en mindstepris på 299 kr. ved at benytte tilbuddet på én krone.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager fra forbrugere og politianmeldte virksomheden i 2018.

I dommen skriver Retten i Viborg bl.a., at:
”[…]den samlede pris ikke fremgik af bannerne, og når forbrugerne klikkede videre for at oprette et abonnement […] i 30 dage for 1 kr., fremgik det alene med småt, at bindingsperioden var 3 måneder, og at den samlede pris var 299 kr. Indholdet af bannerne […] gav således umiddelbart forbrugerne det indtryk, at de kunne tegne et abonnemt i 30 dage, som til enhver tid frit kunne opsiges, hvilket ikke var tilfældet. Det tiltalte selskab har med denne markedsføring optrådt på en måde, der var egnet til mærkbart at forvride en forbrugers adfærd på markedet.”

Dommen er anket.

Byrettens dom er desværre endnu et eksempel på en virksomhed, der fristede med et godt tilbud uden samtidig at oplyse, at tilbuddet var betinget af et abonnement. Det er vigtigt, at forbrugerne bliver mere opmærksomme på, at de ikke er bundet af abonnementsaftaler, de ikke er blevet oplyst tydeligt om. Så vil det ikke kunne betale sig for virksomheder at skjule oplysningerne i første omgang. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen

FORBUDDET MOD VILDLEDNING:

Ifølge markedsføringsloven må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. En erhvervsdrivendes handelspraksis må heller ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold