Fotokredit: GettyImages

30.10.20 Bilbranchen Nyheder

Det skal være let for kunder at opsige en aftale

Virksomheder må ikke lægge hindringer i vejen for kunder, der vil opsige en aftale. F.eks. må en virksomhed ikke kræve, at aftalen alene kan opsiges ved fysisk fremmøde eller på telefon. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som har behandlet klager over tre virksomheder.

Når man som bilforhandler indgår en serviceaftale, skal kunden kunne opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder. Hvis en kunde vil opsige en serviceaftale, skal det desuden være nemt og enkelt for kunden at kunne opsige.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det vil være et urimeligt aftalevilkår, hvis virksomheden stiller krav om, at opsigelse skal ske på en bestemt måde, medmindre virksomheden har saglige grunde, der kan begrunde et sådant krav. Forbrugerombudsmanden vurderer også, at det generelt er i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god skik, hvis det f.eks. kun er muligt for kunden at opsige en aftale telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Forbrugerombudsmanden har behandlet klager over tre virksomheder (ikke bilforhandlere).

To af virksomhederne skrev i deres opsigelsesvilkår, at opsigelse af aftalen skulle ske ved fysisk fremmøde. Ved den ene virksomhed kunne opsigelse også ske ved at sende et fysisk brev. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det et urimeligt aftalevilkår, at kunden skal møde fysisk op eller sende et fysisk brev for at kunne opsige sin aftale. Den tredje virksomhed gav på sin hjemmeside kunderne det indtryk, at aftalen kun kunne opsiges ved at ringe eller bestille et telefonopkald. Det var også i strid med god skik.

Alle tre virksomheder har nu ændret deres praksis for opsigelse.

Det skal være nemt og enkelt for forbrugerne at opsige en aftale. Hvis en virksomhed kræver, at aftalen alene kan opsiges ved fysisk fremmøde eller over telefonen, vil det efter vores opfattelse være et urimeligt aftalevilkår. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om serviceaftaler, afholdte Bilbranchens i september 2020 et webinar om den gode serviceaftale. Du kan via linket se webinaret og se plancher fra webinaret. (Du skal være medlem af Bilbranchen og være logget ind for at kunne se plancherne og webinaret).

Den gode serviceaftale
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold