Fotokredit: Colourbox

02.10.20 Bilbranchen Nyheder

Elektroniske gavekort skal kunne udbetales

Forbrugere har ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i gyldighedsperioden og op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Forbrugerombudsmanden har undersøgt 29 virksomheders vilkår for udbetalinger på elektroniske gavekort. Flere af virksomhedernes vilkår var i strid med betalingsloven.

Hvis forbrugeren ønsker værdien af et elektronisk gavekort udbetalt efter udløbet af gyldighedsperioden og op til et år efter dette tidspunkt, må virksomheden ikke tage et gebyr for at udbetale pengene. Et gavekort er elektronisk, hvis det kan bruges på nettet eller aflæses elektronisk med f.eks. chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode.

Hvis forbrugeren ønsker udbetaling af gavekortet inden for gyldighedsperioden, kan virksomheden tage et gebyr. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som virksomheden har ved at udbetale pengene.

Reglerne gælder efter Forbrugerombudsmandens vurdering både elektroniske gavekort med tilgodehavender på bestemte beløb og såkaldte oplevelsesgavekort.

Undersøgelse af 29 virksomheders vilkår
Forbrugerombudsmanden har undersøgt 29 virksomheders vilkår for udbetaling af værdien på elektroniske gavekort. 14 virksomheder udbetalte værdien af deres elektroniske gavekort uden at tage et gebyr.

I strid med betalingsloven havde to virksomheder vilkår om, at oplevelsesgavekort ikke udbetales til kontanter. De resterende 13 virksomheder opkrævede et gebyr for at udbetale gavekortets værdi.

Hvis en virksomhed tager et gebyr for udbetaling af gavekortets værdi, skal gebyret svare til de faktiske omkostninger, der er forbundet med selve udbetalingstransaktionen. Det fremgår af lovforarbejderne til betalingsloven, at omkostningerne må antages at være meget små, da der er tale om en simpel transaktion. Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et gebyr på 25 kr. næppe vil være i strid med betalingsloven, hvis det svarer til virksomhedens omkostninger ved at foretage udbetalingen.

Ifølge betalingsloven har forbrugerne ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Virksomhederne kan ikke omgå den regel ved at skrive noget andet i deres vilkår. - Virksomheden må kun tage et gebyr for at udbetale værdien af elektroniske gavekort inden for gavekortets løbetid. Men virksomheden må ikke tjene penge på det. Gebyret skal svare til virksomhedens omkostninger ved at udbetale pengene. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen
Niels Bruun
Skrevet af:

Niels Bruun

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold