Fotokredit: Colourbox

26.10.20 Bilbranchen Nyheder

Hvad gælder om mundbind i bilbranchen?

Regeringen har med virkning fra den 29. oktober 2020 indført nye krav om brug af mundbind eller visir, som nu udvides til også at gælde bl.a. lokaler, hvortil offentligheden har adgang, f.eks. butikslokaler. Læs nærmere, hvad det betyder for bilbranchen.

Mundbind eller visir skal indendørs bruges af personale og kunder i de dele af forretningen, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige i f.eks. salgslokaler, i receptionen og indskrivning til værksted. For personale gælder kravet, hvis man har kundekontakt, medmindre man befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang. Personale skal derfor ikke bære mundbind eller visir på værkstedet, i frokoststuen og andre steder, hvor kunder ikke har adgang.

Personale, der sidder i åbent lokale, men bag f.eks. indskrivningen til værkstedet, skal bære mundbind eller visir, medmindre de befinder sig bag en afskærmning.

Hvis en kunde kommer ind på værkstedet – ved en fejl eller efter aftale – medfører det efter Bilbranchens vurdering ikke krav om mundbind eller visir for alle på værkstedet, da der ikke er tale om lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Der vil efter Bilbranchens vurdering heller ikke være krav om mundbind eller visir, hvis en medarbejder prøvekører en bil sammen med en kunde. Bilbranchen vil dog opfordre til, at medarbejderen spørger kunden, om kunden ønsker man bruger det.

Medarbejdere i en butik kan bortvise kunder eller andre besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind. Personer, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist, kan straffes med bøde.

Der er desuden krav om synligt opsynspersonale i butikker på over 2.000 m2. Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale.

Ovennævnte er hvad Bilbranchen indtil videre (mandag den 26. oktober) ved om kravene for mundbind i butikker. Bilbranchen vil være i dialog med de relevante myndigheder og følge op, når myndighederne melder yderligere ud.

Opdatering

Den endelige bekendtgørelse er offentliggjort og kan læses her.

Bekendtgørelse om krav om mundbind Endelige regler om mundbind i bilbranchen

Kontakt Bilbranchen med spørgsmål

Har du spørgsmål om de nye krav til brug af mundbind eller visir? Kontakt chefkonsulent Niels Bruun.

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret