Fotokredit: Colourbox

05.10.20 Bilbranchen Nyheder

Leads og ulovligt telefonsalg

Samtidig med politianmeldelse af et par energiselskaber politianmelder Forbrugerombudsmanden også to såkaldte leadvirksomheder og to leadmæglere for at have solgt urigtige oplysninger til energiselskaberne om, at forbrugerne havde accepteret at blive ringet op.

Anmeldelsen sker for overtrædelse af forbrugeraftalelovens forbud mod ulovligt telefonsalg og for at ringe til indehavere af enkeltmandsvirksomheder og personligt drevne virksomheder, som var tilmeldt Robinsonlisten. De to energiselskaber har accepteret at betale en samlet bøde på henholdsvis 400.000 kr. og 675.000 kr. for at ringe ulovligt til 37 og 61 forbrugere. Også en række virksomheder, der fungerer som enten leadvirksomhed eller leadmægler, er blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige opkald. Leadmæglere/leadvirksomheder indhenter og videresælger typisk såkaldte leads – det vil sige forbrugernes samtykke til at blive kontaktet - til virksomheder. Leadvirksomhederne indhenter forbrugernes samtykke via konkurrencer på internettet. I de konkrete sager havde leadvirksomhederne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse solgt urigtige oplysninger til energiselskaberne om, at 26 og 25 forbrugere havde givet gyldige samtykke til telefoniske henvendelser i konkurrencer på internettet. Leadselskaberne bestrider, at disse forbrugere ikke skulle have givet gyldigt samtykke til telefoniske henvendelser og ønsker sagen afprøvet ved domstolene.

Forbrugerne afviser typisk, at de har deltaget i de konkurrencer, hvor forbrugerne skulle have givet samtykke til at blive kontaktet af virksomhederne. Mange af forbrugerne kan dokumentere, at det er usandsynligt, at de deltog i konkurrencerne på de påståede tidspunkter. I andre sager kan energiselskaberne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til opkaldene, f.eks. fordi energiselskaberne har købt oplysningerne af en leverandør, der ikke kan levere dokumentationen eller er gået konkurs. Desuden oplyser påfaldende mange af de forbrugere, der indgår i politianmeldelsen af det ene energiselskab, at de data, de skulle have indtastet i konkurrencen, er gamle data, f.eks. en gammel mailadresse eller et tidligere efternavn.

Efter retspraksis har både virksomheder, der sælger leads, og virksomheder, der køber og anvender leads, har et ansvar for, at oplysningerne er korrekte, og at de pågældende samtykker er lovligt indhentede og tilstrækkelige i forhold til de påtænkte aktiviteter. Virksomheder, der køber og bruger leads, kan således ikke blot forlade sig på, at marketingbureauet anfører, at de pågældende leads opfylder lovgivningen. Dette gælder også andre typer af kontaktoplysninger på forbrugere herunder e-mail-lister.

Lovgrundlag
Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 4, må erhvervsdrivende ikke ringe til en bestemt fysisk person, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller som har frabedt sig opkald fra virksomheden. Reglen gælder også for opkald til indehavere af enkeltmandsvirksomheder eller andre personligt drevne virksomheder.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold